Fotozoektocht

1/08/07 Sportieve Vlaamse kerels! Wie bewaart er mooie herinneringen aan deze foto?

Reacties bij deze foto

maurits engelen

'k Kom nog wel 's terug met meer identificatiegegevens. Maar rap dit: de linkerploeg blijkt een beker te hebben gewonnnen, - zie de BIERpul in de handen van 14, kapitein Jos "Timke" Timmermans - in een of ander gewestelijk tornooi van KSA-Gewest Bilzen. De Bilzerse D.D.D.-studentenbond kon toen een semi-professionele ploeg opstellen. Met o.a. Timke, Theo Thijs, Chris Croux,... De gefotografeerde tegenpartij lijkt van Beverst te komen, kijk maar naar de White Star op het shirt van hun doelman 20. Datering ? Ca. 1954. Het moet de finalewedstrijd met prijsuitreiking geweest zijn : het hele gewestelijke "proostenkader" geeft immers acte de présence.


1/08/07
Heynderickx Ludo

Wedstrijd DDD - KSA Beverst uitslag 4-1 Namen : 1 Jos Engelen 2 Louis Vrijens 3 Neef Luc Bolen 4 onbekend 5 Jos Vanhelst 6 Piet Ritz en 7 priester van de brugstraat 8 onb 9 onb 10 onb 11 onb 12 Michel Ritzen 13 Ludo Heynderickx 14 Jos Timmermans 15 Jos Slegers 16 Jef Martens 17 Luc Bollen 18 Fie Martens 25 Gustin Pauly 26 Theo Thijs 27 Chris Croux 28 Raf Nouwkens 29 Julien Vissers Ploeg van Beverst : 19 Jos Brakken 20 Fred Colson 21 ? 22 Jaak Vanheusden 23? 24? 30? 31? 32 Briers 33? 34? 25 Broer JOs brakken Julien


1/08/07
Ludo Heynderickx

N°11 Broer Jos Brakken priester


1/08/07
maurits engelen

Ludo's verhaal is wat de Bilzerse opstelling betreft, mooi rond. Hij stond trouwens in de ploeg. Als "Ausputzer" in de verdediging, denk ik. 'k Kan alleen maar toevoegen en hier en daar wat corrigeren. 3 is Guy Byvoet, inderdaad een neef van Luc Bollen; 5 is Jos Van Elst; 7 is Antoine "Twanneke" Schillings, eerwaarde prof. aan het Seminarie in Luik; 8 moet wel een of ander gewestleider zijn, zo keurig in uniform; 10 is ? Thijs, eerwaarde prof. aan het Seminarie in Sint-Truiden; 15 inderdaad Jos Slegers. Stond die in het doel? Mijn datering zal wel moeten bijgesteld worden. 't Zal eerder 1955-1956 geweest zijn. 16 jaar zal wel een leeftijdsgrens geweest zijn, en de Bilzerse spelers waren allemaal geboren in 1939. Er staat er geen meer bij van 1938. Anders had Frans "van de Zjus" zeker in de goal gestaan.


2/08/07
tjeu sourbron

21: ? Plessers, eerwaarde prof. aan het Seminarie in Sint-Truiden ? 10: is heel zeker Thijs, eerwaarde prof. aan het Seminarie in Sint-Truiden.


2/08/07
maurits engelen

Tjeu, als je Martin Plessers zou bedoelen: die had inderdaad toen al wat met de K.S.A. op gouw (=provinciaal) niveau te maken, maar pas later was die prof aan het Seminarie. En nog later, '67, '68, -toen Leuven Vlaaams werd- was hij verbonden aan de Leuvense studentenparochie. Rond 1956 zat hij nog op de Hasseltse collegebanken en droeg hij nog geen romeins colleke. 'k Was ooggetuige-tijdgenoot. Wat was de voornaam van die E.H. Thijs? 'k Weet het niet meer. En was hij van Hoeselt, Beverst of Romershoven? Nog eens, er staan - bij gelegenheid van die finale - zo veel "hogere" geestelijken op, dat die centrale figuur op nr. 11 ook wel eens iemand van het hogere kader kon zijn. Ach, memorie !


2/08/07
maurits engelen

FOUT. Mijn vermoeden "centrale figuur op 11" moet zijn "centrale figuur op 8". Ach, attentie !


2/08/07
Tjeu Sourbron

Ik dacht dat het "Hugo" Plessers was, maar ben daar bijlange niet zeker van. E.H. Thijs (voornaam onbekend) was van Hoeselt, en in het Klein Seminarie was hij klasleraar van een van vijfdes (tweede jaar). Ik heb twee jaar op het seminarie gezeten (vermoedelijk de schooljaren 1959/60 en 1960/61). Het valt niet te ontkennen dat er een link is tussen dit "voetbalgebeuren" en "het Klein Seminarie" gezien het feit dat alle geestelijken op de foto er les lijken te geven. Trouwens het kan wel zijn dat Twanneke Schillings in Luik les gaf, maar in mijn tijd deed hij dat toch in St.-Truiden.


2/08/07
Tjeu Sourbron

Vergeet "Hugo" maar, ik denk eerder dat het "Fonske" was. Ach, memorie !


2/08/07
maurits engelen

Tjeu, er was inderdaad in die tijd in het Kl. Seminarie- Sint Truiden, een jonge priesterprof actief die zich met boeken-, tijdschrift- en uniformverkoop voor de K.S.A. bezighield in zijn vrije uren. Dat was een provinciaal coördinerende taak voor alle Limburgse afdelingen en bonden. Maar - en nu moet ik beroep doen op een oudere memorie dan de jouwe - was dat niet Fonske Bertels ? En was dat voetbaltornooi dan toch van zulk "supralokaal" belang dat hij er bij aanwezig was? We komen er ooit wel uit.


2/08/07
Tjeu Sourbron

Maurits, je bent me net voor geweest want ik log juist in op jullie web-site om te melden dat "Bertels" bij "Fonske" past. Maar ere wie ere toekomt... Hij hield zich op het seminarie ook bezig met voetbal.


2/08/07
Ludo Heynderickx

Voor N° 11 ben ik zeker, dit Gustaaf Brakken, priester en broer van Jos en Julien Brakken. Hij is nog pastoor geweest of iets dergelijks ergens in de Walen. Hij was geboortig van Beverst en zijn vader was rentmeester of iets dergelijks van het kasteel in Schoonbeek. van de Renesse.


2/08/07
Rik Maurissen

Schrijf Bracke i.p.v. Brakken. Gustaaf moet een achter-achterneef van mij zijn. Zijn moeder was een Maurissen, van de tak van de Sjaonekes die naar Hoeselt uitweek, van "dei van Matti" wei ze dwo zègge. Vader Michel Bracke werkte inderdaad op het kasteel van Schoonbeek. Gustaaf woont nog steeds ergens in Walonië.


3/08/07
maurits engelen

Of de naomgaeving "Brakken/Bracke" jus op het nummer 11 slig wieët ich ni, doë èn zèg ich baeter niks. Mer doë vrènk mich iet aanes: at ich daaj naome Brakken en Bracke laes, moet ich erges aateraon opzaaj èn menne kop oneenaon on "Braeken" dènke. En ich vèn nerges e bewijs te vér.


3/08/07
maurits engelen

Waartoe een voetbalmatchke leiden kan! Het heeft al lang niets meer ermee te maken. Maar als het wringt, wringt het tot je iets ontdekt. Ik heb iets gevonden op "geneanet" dat me een eindje in de richting van Rik Maurissen doet opschuiven : "Guillaume Alphonse Braeken 1875-1936 zoon van Egidius Braecken en Agnes Maurissen" Allee, nu komt er dus weer ene "Braecken" met een C ertussen ! Nr. 11 is dus een Brakken, Bracke, Braeken of Braecken . Of godweetwie.


3/08/07
Tjeu Sourbron

Habraeken was waarschijnlijk de naam van de boer die vooraan in het "Troemeltje" (Romboutstraat) woonde.


3/08/07
maurits engelen

Nae Tjeu, dae hoet Nol. Of Krit, of Jef, z'n briers. En ooch nog Noben. Jus waaj daaj van Barake, wo terlengs woende.


4/08/07
Ludo Heynderickx

De familienaam van Gustaaf, Jaos en Julien is inderdaad Bracke


5/08/07
Ludo Heyndericxk

cor het is Jos en niet Jaos (drukfout)


5/08/07
Ludo Heynderickx

Maurits, Hoe komt het dat er geen bondsvoorzitter bij staat noch Jul Croux, Albert Vrijens of gij zelf . Wie was toen bondsleider ?


7/08/07
maurits engelen

Ik denk dat Juul toen nog bondsleider was. Maar aan het aantal priesters en seminaristen te zien lag de wetgevende macht elders. En, ja Ludo, wij waren misschien die dag ook elders, met de klein studentjes. Of herexamen of zo.


7/08/07

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: