Fotozoektocht

15/09/11 Wij vermoeden een graancontrole tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie en waar?

Reacties bij deze foto

Rik

Ik heb deze foto ooit zitten bekijken met mijn nonk Albert Maurissen (+2004). Volgens hem was nr.3 Edmond Kerkhofs, zoon van de apotheker in de OLVrouwstraat en nr. 6 Louis Lelièvre uit de Kloosterstraat. Voor het overige kon hij niets thuisbrengen.


16/09/11
frans maurissen

Toen we op zondag 28 maart 2010 "Fotozoektocht" hielden in Mopertingen, werd ons dezelfde foto aangeboden. Ik veronderstel dus dat e.e.a. zich destijds in Mopertingen heeft afgespeeld...


17/09/11
Lambert

Vermoedelijk hebben de mensen die het nog kunnen weten geen internet en is de zoektocht misschien beter verder te zetten via een ander (ouderwetser) medium.


27/09/11
maurits engelen

Nie aofgaeve Lambert. Efkes noëgon: dae lange mèt z'ne kepi teent mich ene boj te zin, gemandateerde van het lokale gezag. Maar had Bilzen iemand van die kwalificatie in dienst? Zitten we dan hier niet eerder in een van onze randdorpen, want behoren die twee gehelmden niet tot het gendarmerie-escorte van de vermoedelijke controleurs, Lelièvre en Kerkhofs? Droegen onze pelissen wel helmen? Ludo kan dat weten.


27/09/11
Lambert

Ich dènk dat daai twei mèt unnen helm zwaantjes zin.


27/09/11
Heynderickx Ludo

Maurits en de andere zoekers. Ik denk dat deze foto is genomen gedurende of na de eerste wereldoorlog. De mannen met de helm zijn dat geen soldaten? De persoon met de kepi is volgens mij een rijkswachter, want mijn vader noch mijn grootvader hadden zo'n hoge kepi.


28/09/11
maurits engelen

Ludo, de vermeende Louis Lelièvre is ° in 1913, en Kerkhofs zal dus wel een generatiegenoot zijn geweest. Foto kan dus niet van onder de 1ste WO of van daarna (hoe lang erna dan nog !?). 't Is hoogstwaarschijnlijk een landbouwcontrole onder WO II. Graankorrels tellen om ze nadien op zegelkes te koop aan te bieden...


28/09/11
Rik

Armand (dus niet Edmond?) Kerkhofs, zoon van de apotheker in de O.L.Vrouwstraat, was ook van 1905. Zie daarvoor een reactie op de fotozoektocht in januari vorig jaar. En over de helm is àlles te lezen op http://www.abbl1940.be/ABBL1940files/Hoofddeksels/Helm/Helmmodel1931NL.htm, dus ook dat die door de gendarmen gedragen werd.


28/09/11
maurits engelen

Geïnteresseerde, ga naar http://www.google.be/imgres?q=veldwachter+hoofddeksel&hl=nl&safe=off&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SH-2y4T8x6K86M:&imgrefurl=http://www.bloggen.be/gendarmecollection/archief.php%3FID%3D240713&docid=tdbFcCVlX34LvM&w=640&h=480&ei=JWaETqTkL8qaOv_IiNUB&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=319&dur=6486&hovh=194&hovw=259&tx=116&ty=183&page=3&tbnh=148&tbnw=209&start=49&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:49&biw=1280&bih=876 en vergelijk die kepi even met die van nr. 4 uit deze foto's .


29/09/11
Patrick

Indrukwekkende link! ... Voor jullie gemak: zo kan het ook: http://www.bloggen.be/gendarmecollection/archief.php?ID=240713


29/09/11

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: