Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


MAANDAG 9 MAART 2020, 20 U.

Luk DRAYE

Wat leren onze dialecten ons over de geschiedenis van onze taal?

Dialectkaarten als beeld van gestolde beweging.

 

De tweede helft van de 19de eeuw was voor de ontwikkeling van de moderne taalkunde van groot belang. In Duitsland gaven de ‘Junggrammatiker’ belangrijke impulsen die de taalkunde voorgoed tot een zelfstandige wetenschap zouden maken en ze van haar status als ‘dienstmaagd der filologie’ zouden bevrijden. Van hen komt onder andere het vernieuwende inzicht dat de dialectkaarten die op basis van schriftelijke en mondelinge enquêtes getekend werden en worden, ons eigenlijk gestolde taalveranderingen tonen, én dat we die veranderingen op basis van die kaarten dus kunnen reconstrueren. Hun adagium was: Aus dem räumlichen Nebeneinander ein zeitliches Nacheinander: de taalgeografie helpt ons om de (fascinerende) geschiedenis van onze taal te ‘ontdekken’.

De bedoeling is dat aan te tonen aan de hand van kaarten uit de Fonologische Atlas van de Nederlandse dialecten.

 

Prof. dr. Luk Draye (Herent) was docent Duitse taalkunde aan de faculteit Letteren van de KU Leuven. Hij was er ook decaan tot aan zijn emeritaat. Momenteel maakt hij deel uit van de Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT) en doceert nog Oud- en Middelhoogduits en Oudsaksisch. Hij was medeuitgever van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten.