Geschiedenis

Markante figuren

de_rojje_broeder_bilzen1015

De Rojje Broêder

1876-1946

Broeder Meliton Hubert, in de wereld Henri Sprooten, kwam in de jaren twintig naar Bilzen om er de communauteit van de Broeders van de Christelijke Scholen te versterken. Omwille van zijn fysieke kenmerken werd hij van meet af aan door klein en groot "de rojje broêder" genoemd. De broeder was alom geliefd omdat hij kwaliteiten en karaktertrekken had die respect afdwongen: strengheid, rechtvaardigheid en hulpvaardigheid waren hem niet vreemd.

rojje_broeder_bilzen1016Ook in het culturele leven van Bilzen voelde hij zich thuis als een vis in het water. Als het op toneel, film, sport e.d. aankwam was hij een manusje-van-alles. Als er een toneelvoorstelling van het Patronaat plaats had in De Eendracht dan trok de broeder met de stootkar door Bilzen om stoelen op te halen in de diverse herbergen. Hij had een zeer goede relatie met deken Paquay die hem nauw betrok bij de werking van de KJW. De rojje broêder was de bewaarder van de muziekinstrumenten van de Katholieke Harmonie; die instrumenten gingen tot zijn groot verdriet verloren tijdens het Duitse bombardement van mei 1940.

Erop uittrekken met broeder Hubert was blijkbaar vaak een belevenis. Talrijk zijn de anekdoten die vroegere leerlingen vertelden over de schoolreisjes en de uitstapjes met de broeder. Altijd ging er wat fout (in amusante zin) of gebeurden er onwaarschijnlijke dingen.

De eenvoudige en plichtsbewuste broeder overleed op 70-jarige leeftijd in Groot-Bijgaarden op 5 februari 1946. Talrijke Bilzenaren woonden er zijn uitvaart bij. Een week later, op 12 februari 1946, werd in de Sint-Mauritiuskerk van Bilzen een druk bijgewoonde herdenkingsmis gehouden.