Geschiedenis

Markante figuren

karel_gielen

Karel Gielen

1847-1926

Karel Gielen werd in Bilzen geboren op 23 maart 1847 als tweede zoon van vrederechter Henri Gielen en Désirée de Grady de Croenendael; hij kreeg de voornamen Marie Henri Désiré Charles. Na zijn studies aan de universiteit van Leuven vestigde hij zich als advocaat in de Stationlaan. Hij hield zijn praktijk in een van de eerste herenhuizen die hij er liet bouwen en die, samen met de villa's die later in de buurt werden opgericht, de Stationlaan zouden kenmerken als de residentie van de "nouveaux riches" in Bilzen.

 Ook het huwelijk van Karel Gielen was niet van standing gespeend: hij was immers getrouwd met zijn nicht Maria Albertina de Grady de Croenendael, geboren in 1844 en overleden in Bilzen op 13.6.1883. Karel Gielen hertrouwde in 1885 met zijn naamgenote Jeanne Gielen, geboren in Bilzen op 7.6.1859, dochter van Pierre Joseph Robert Gielen (1822-1869) en Carolina Neumann (1829-1921).

Karel Gielen was reeds op jonge leeftijd gemeenteraadslid in Bilzen. In 1872, toen hij 25 jaar oud was, werd hij verkozen tot provincieraadslid. In 1876 werd hij lid van de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. Wegens drukke werkzaamheden nam hij op 10 juli 1876 ontslag uit de gemeenteraad omdat zijn ambt als député hem niet in staat stelde om beide functies te combineren. Als gedeputeerde genoot Gielen ruime bekendheid. Hij was o.a. de grote promotor van de elektrificatie van Limburg. Het zal dan ook niet verbazen dat zijn thuisstad op dit vlak bij de koplopers was. Samen met Tongeren en Bree had Bilzen reeds elektriciteit in 1913.

Karel Gielen was tijdens de laatste jaren van WO I waarnemend gouverneur ter vervanging van provinciegouverneur Henri de Pitteurs-Hiégaerts. Hij bleef député "voor het leven". Hij was nog steeds in functie toen hij op 1 januari 1926 overleed.