Geschiedenis

Markante figuren

jlhouben

J.L. Hauben

1844-1921

Jean Leonard Hauben kwam ter wereld in Rekem op 23 januari 1844. Hij huwde met Marie Françoise Eugenie Lambrechts, nicht van de zeer vooraanstaande Bilzenaar P.J.E. Lambrechts . Van deze laatste nam Hauben in 1873 het notariaat over. In 1876 erfde het echtpaar het huis en park van Lambrechts, vandaag beter bekend als "het goed Haffmans" aan de Brugstraat.

 viering_hauben

Leonard Hauben omgordde de burgemeesterssjerp in 1897. Alhoewel Hauben zich uitdrukkelijk als katholiek profileerde, werd zijn burgemeesterschap gekenmerkt door een vaak gespannen relatie met de parochiale geestelijkheid en de groeiende tweespalt met de Vlaamsgezinde katholieken. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de bejaarde burgemeester een tijdlang gegijzeld door de Duitsers. In maart 1918 ontsloeg de bezetter hem uit zijn ambt. Na de oorlog, op 2 december 1918, haalden de Bilzenaren hun burgemeester opnieuw feestelijk in (foto). "Het aad Haubeke" bleef in functie tot aan zijn overlijden ten gevolge van een operatie in Maastricht op 25 juni 1921. Enkele maanden voor zijn dood, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921, had hij met zijn lijst 6 van de 11 zetels behaald. Zijn persoonlijke score was 278 naamstemmen, het hoogste aantal van alle kandidaten. Hij werd opgevolgd door dokter Lambert Thans (tweede van rechts op de detailfoto, met hoge hoed, en daarnaast, met gebogen hoofd, deken Van Venckenray).