Nieuwsarchief

In het juni-julinummer van het tijdschrift herdenkt Bilisium het bombardement van 10 mei 1940 – dit jaar 75 jaar geleden. U verneemt ook meer cijfers en details over de omvang van het Bilisiumarchief.  •  Hoe verdienden de kosters in Bilzen destijds hun eh ... kostje? We geven een inkijk in een inkomstenregister van de kosterij in Bilzen uit 1764.  •  Het lijstje met Franse leenwoorden in het Bilzers wordt alsmaar langer. In deze aflevering voegen we de woorden 'reegele' tot 'servies' toe.  •  Georges van de Brouwer heeft in zijn dialectcolumn een appeltje te schillen met God. Waarom hem geen brief gestuurd? Zo gezegd zo gedaan: ne brief on Ozze Livven Heir.  •  Kent u nog het Stoëtlidsje 'Ora pro nobis'?  •  In de reeks '177 jaar Zusters van het Heilig Graf' leest u hoe het er een kleine eeuw geleden aan toe ging op het internaat: dagelijkse nonnendril van bij het ontwaken, het wassen, het eten, het studeren, het ontspannen ... tot het slapen gaan.  •  De 'dankstenen' van het oude hospitaal: welke schenkers maakten de bouw ervan mogelijk?  •  Jef Mertens gaat in een nieuwe reeks over de geschiedenis van Alden Biesen dieper in op het belang van iedere landcommandeur na 1700. Het eerst aan de beurt is Hendrik van Wassenaar (+1709).  •  Den Trotwaarleeper trekt op wandel in oude landkaarten en dreigt zijn weg te verliezen naar ... de slaap.

Een prettige vakantie!