Nieuwsarchief

"Grotere problemen duiken op in 1911, als het dorp te maken krijgt met landlopers. De Bilzerse gendarmen, niets ontziend, doorzoeken de korenvelden waarin twee “struische manspersonen” zich verbergen.Twee Fransen worden opgepakt en uitgeleverd aan het gerecht....

De vrome Mopertingenaren maken er een gewoonte van om bij valavond op bedevaart te trekken naar de kapel van het H. Hart aan de molen. Ze houden dit vol tot aan de wapenstilstand in 1918. Op een van die avonden lossen de Duitsers drie schoten. Niemand wordt geraakt, maar de schrik zit er stevig in.."  

Wilt u weten hoe het afloopt? U kan het boek voor 20 euro vooraf bestellen (*). Vanaf 15 april betaalt u 28 euro.

cover mopertingen

Op 18 mei om 20 uur geeft auteur Maike Meijers een lezing onder dezelfde titel: "Mopertingen, dorp in de kering".

Het boek is beschikbaar vanaf 18 mei om 19 uur op de lezing en verder op zondagochtend in de lokalen van BILISIUM.

 

(*) via overschrijving op BE88 4527 0821 9141 van Bilisium vzw met vermelding “Boek Mopertingen” of bestellen en betalen op een van de dialectavonden op vrijdag 20 maart en 3 april 2015 in het Parochiaal Centrum van Mopertingen.