Nieuwsarchief

Voor wie het mocht interesseren:

- Bilisium verleent haar medewerking aan de eerstvolgende dialectactiviteit van de Seniorendienst in het Seniorenhuis (Pabilo). We lezen een oud verhaal in het Bilzers geïllustreerd aan de hand van (stok)oude foto's. Dinsdag 17 maart om 13.30 u.

- De 4e Mès èn 't Bilzers heeft dit jaar plaats op zaterdag 28 maart om 15.30 uur in de Sint-Mauritiuskerk. Iedereen is er welkom.