Nieuwsarchief

Op maandag 15 september is onder grote belangstelling het nieuwe lezingenseizoen van Bilisium van start gegaan met een spreekbeurt van Koenraad Nijssen over WOI: “Groote armoede heeft onder het volk niet geheerscht”. Hij gaf een overzicht van de krijgsverrrichtingen in en om Bilzen en beschreef aan de hand van rijk foto- en bronnenmateriaal het dagelijkse leven in het Demerstadje tijdens de Groote Oorlog. Hij had speciale aandacht voor de politieke tegenstellingen die sinds die onzalige tijd onze gemeenschap teisterden.

De lezing sloot aan bij de herdenkingstentoonstelling (nog tot november in het Moêderhaus te bezichtingen) en het bijbehorende boek “Dien vervloekten Oorlog”. Zie elders op deze website voor meer informatie hierover, ook over de tentoonstelling die in november in Grote Spouwen nog zal te bekijken zijn. We houden u over een en ander op de hoogte.

De eerstvolgende lezing in het auditorium is op maandag 10 november. Georges 'van de brouwer' Lambrechts komt dan spreken over het dobbel ich dat in zijn dialectcolumn geregeld de kop op steekt. Niet te missen!