Nieuwsarchief

3/06/14

Verpozing ...

De 'kiezingen' en het onvermijdelijke 'moddertijdperk' liggen goed en wel achter ons of daar komt het nieuwe Bilisium-nummer weer aan. Een hele verpozing!

U vindt hierin informatie en artikels over:

- 90 jaar Sint-Lambertuscollege.
- De geschiedenis van de postbedeling in Bilzen.
- Gebeurtenissen uit de periode 1962-1965 uit het 'logboek' van Jef Simoens zaliger.
- Jef Mertens' geschiedenis van Alden Biesen: oorzaken en achtergronden bij de 'terugheveling' van de zetel van de balije Biesen van Maastricht naar Rijkhoven.
- Georges van de Brouwer beschrijft in zijn dialectstukje hoe hij in zijn jeugd de landelijke verkiezingen heeft ervaren.
- Franse leenwoorden in het Bilzers dialect: de woordjes van fr- tot in- voor u opgelijst.
- Even terug naar het interbellum: een studentikoze (DDD-)visie op de geschiedenis van de Bilzerse 'moeren': "en als ons stadje nu eens een 'vlaai' was en we die in 5 stukken zouden snijden" ... U merkt het: niet enkel spanning is te snijden!
- Den Trotwaarleeper telt 'krienekraone': wel twaalf op één hand!
- Opnieuw een versje uit onze wel eindeloos lijkende Stroëtlidsjes-schat.

Toch mooi dat er Bilisium is ...