Nieuwsarchief

In het nieuwe nummer van het heemkundig tijdschrift Bilisium vindt u:

•   In memoriam Jos Baerten.

•   Dank aan onze abonnees, steunende leden en ereleden van het afgelopen jaar.

•   Tweede deel van het interview met Guido Bollen, die vertelt over zijn wedervaren als para in Belgisch Congo, ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd.

•   In de vervolgreeks over Franse leenwoorden in het Bilzers zijn we aanbeland bij de woorden sjotte tot korrêspondênse (voor een goed begrip: de dialectwoorden staan volgens het Franse herkomstwoord gerangschikt).

•   Voor wie houdt van oldtimers en quadricycles: het ‘wagenpark’ van notaris Van Grootloon anno 1900, in de reeks “Een foto met een verhaal”.

•   Den Trotwaarleeper ontdekt IT-patronen in zijn bedevaartsdrang en overweegt een boetetocht naar Rome. Bêrreves ... Wat mag ie wel uitgespookt hebben?

•   Jef Mertens schrijft de geschiedenis van Alden Biesen: omstreeks 1361 verhuist de landcommandeur met heel zijn gevolg naar Maastricht, het latere Nieuwe Biesen. U leest in dit nummer wat de Orde tot die verhuizing heeft bewogen.

•   Georges van de Brouwer blikt in zijn gesmaakte dialectcolumn terug op zijn plechtige communie en het knetterend kattekwaad dat hij daarbij uithaalde: “Vierwêrk op het feis”.

•   Uit ons archief diepten we de bedenkingen die Jef Simoens zaliger in 1967 neerschreef over de (toen) belabberde toestand van het Albertkanaal.

•   In De Dietsche Demerbronnen van goed 75 jaar geleden ontdekten we enkele pittige dialectwoorden, die niet alle de tand des tijds hebben doorstaan. Wat bedoelde men destijds met “Ne gank boën haole” ...?