Nieuwsarchief

Aan de Spelver is een nieuw bedrijventerrein in de maak. De voorbereidende activiteiten hiervoor behelsen o.m. een archeologisch vooronderzoek. Gelukkig maar, want bij het proefsleuvenonderzoek dat het archeologisch researchbureau Condor uit Martenslinde in opdracht van Zolad+ uitvoerde, kwamen sporen aan het licht van oudere bewoning die teruggaat tot de Romeinse tijd en zelfs vroeger! Op basis van de voorlopige vondsten (een grondiger onderzoek staat in de komende maanden te gebeuren) is er immers ook sprake van een 'ijzertijdnederzetting', en dit maakt de site al helemaal uniek. Men trof naast aardewerk en afvalkuilen ook funderingen aan van houten woningen, resten van een kleine 'spijker' (voorraadschuur) en sporen van een Romeinse weg die vermoedelijk naar Maastricht leidde. Onnodig te zeggen dat de vondsten als belangwekkend gezien worden. Zie update bij Zolad+.

Bij de heraanleg van de Markt in 2005 kwamen ook al resten uit de ijzertijd te voorschijn, herinneren wij ons. Niet zo echter bij het bodemonderzoek verricht op de site aan de Romboutstraat: hier dateren de vondsten vooral uit de middeleeuwen (12e-13e eeuw) en later, wat er volgens het archeologisch rapport op kan wijzen dat Bilzen pas na de 12e eeuw in de richting van de Romboutstraat is gaan uitbreiden.