Nieuwsarchief

Zegt het woord waajsvroo u nog iets?

Ja, natuurlijk. In het oktobernummer 2012 van Bilisium 't Bikske, vindt u (het vervolg van) de lijst van de vroedvrouwen die in Bilzen actief waren tot het materniteitentijdperk zijn intrede deed.  •  Maar er is meer! Op de Markt in Bilzen heeft lange tijd een graut grien haus gestaan - meer bepaald op het Kleen Mêrtsje. Georges Lambrechts bracht er zijn jeugd door en startte er zijn exploratie van de wereld. Hij schreef er bovendien een beklijvend stukje over. In zijn schoonste Bilzers.  •  Ons interesseerde ook de voorgeschiedenis van dit imposante gelaeg. Die begint omstreeks 1800 - Mario Vargas Llosa komt zelfs even om het hoekje piepen, maar uiteindelijk stroomt er rijkelijk het gerstenat.  •  Dan: het vervolg van de reeks van gastschrijver Rombout Nijssen over wat we kunnen leren in verband met de levenswijze van onze voorvaderen en -moederen aan de hand van kadastrale gegevens uit 1842. Tijdens Rombouts auditoriumlezing in september hoorde u hoe de toestand was in Bilzen, in dit nummer leest u deel 2 van "Gerieflijke Hofstedekens van hout en leem" over wonen en werken in Beverst.  •  Den Trotwaarleeper waant zich even in het pré-Bilzenstatietijdperk terwijl hij tegelijk de andere kant op- en uitkijkt naar zijn eerste ritje met de Spartacustram. Nee, niet de SPa-kusttram ...  •  Jef Mertens vervolgt de ontstaansgeschiedenis van de landcommanderij Alden Biesen: die vangt aan met een schenking in 1220 aan de toen al vermaarde Teutoonse orde door de abdis van Munsterbilzen en haar broer, de graaf van Loon. U verneemt meer over de diepere drijfveren die tot dit gulle gebaar hebben geleid.  •  Bilzerse studenten, geïnspireerd door De Dietsche Demerbronnen, togen in de jaren dertig naarstig op zoek naar de galg van Munsterbilzen en wat vonden zij, tussen struwelen van gras en bloemen ...? Een bokkenrijder!