Nieuwsarchief

In het hoogzomernummer van het heemkundig tijdschrift schenkt Bilisium aandacht aan deze thema’s:

Vroedvrouwen in Bilzen: “wijze vrouwen”, gespecialiseerd in het gezond en wel op de wereld (helpen) brengen van de vruchten der liefde, maar ook - althans 300 jaar geleden - van rechtswege beëdigd om aan ongehuwde moeders in het kraambed tegen elke prijs, zelfs op straffe van “verdoemenisse hunder sielen”, eerst de naam te ontfutselen van de vunzige dader: de vader.  •  In 2016 zal Alden Biesen precies 800 jaar bestaan, de Biesenkapel in Rijkhoven werd immers ingewijd in 1216. Zo vertelt ‘Bilzenaar van de maand’ Jef Mertens in zijn AB-rubriek.  •  In het slot van de reeks over de 19e-eeuwse graven op het kerkhof van Bilzen komen ‘klinkende’ namen als Theelen-Beckers, Hechtermans en Lambrechts-Maurissen aan bod.  •  Den Trotwaarleeper wordt enige ‘regressie’ gewaar bij het aanschouwen van rijen en rijen van ... kleutertjes.  •  Georges Lambrechts schrijft de verwarring en de cultuurschok van zich af waaraan hij ten prooi was toen, in het eerste studiejaar, zijn moedertaal, het Bilzers, in aanvaring kwam met ... het goed Vlaams.  •  Als aanloop naar zijn lezing in het auditorium op 11 september beschrijft Rombout Nijssen aan de hand van het dorp Beverst hoe de administratie van het kadaster in het nog jonge België – we schrijven 1843 – voor een boeiend portret heeft gezorgd van de leefgemeenschap en levenswijze van onze voorouders.  •  Zegt de naam Maria Pijpelinckx u iets? Zij was de moeder van de beroemde Antwerpse schilder Pieter-Paul Rubens. In een historisch artikel wordt het verband onderzocht tussen haar en het kasteel van Schoonbeek.  •  En nu u toch voluptueuze lijven voor de geest hebt: Zegt de naam Dikke Lewie u iets? Haha, natuurlijk wel! Maar weet u ook hoe hij zo Big is kunnen worden? U leest het in het laatste artikel: Big Louis, voorheen bij Naeleke.