Nieuwsarchief

7/04/12

Lentenummer

Het lentenummer van Bilisium is uit, het tweede nummer van de nieuwe jaargang. Jaargang 37! Daar wordt een mens wel eens stil van. Dit tijdschrijft draait al mee sinds 1975. Da’s een hele tijd! Er schreed toen nog een suisse door onze kerk, kun je nagaan!

In dit nummer:

Afl. 2 van de reeks over de 19e-eeuwse graven op het kerkhof van Bilzen.

Gastschrijver Jef Mertens wendt een opvoering van de rederijkerskamer ‘De Veldbloem’ uit 1788 aan om de goede nabuurschap te beschrijven die de landcommandeur, i.c. Franz von Reischach, met Bilzen en omliggende onderhield.

Georges Lambrechts heeft weer een prachtstuk in het Bilzers voor u klaar: Goêd ên kaud.

U mag zich verheugen over een nieuw ‘feuilleton’, meer bepaald over de Bilzerse studentenbond ‘De Dietsche Demerbronnen’: het wordt niet echt een geschiedenis van deze vereniging, u krijgt wel uittreksels uit het tijdschrift dat de DDD uitgaf naar aanleiding van hun 30-jarig bestaan en dat door een gunstige wind in ons bezit is gekomen: we schrijven 1935-1937!

Den Trotwaarleeper, onze huisdichter - eigenlijk ook wel onze ‘stadsdichter’, niet? - heeft iets met een engelke in wittebroodstenue. Rep u naar het Tooneel des Aerdrijcx!

De Hechtermanswinning, gelegen in Reek, dateert vermoedelijk uit de 16e eeuw. Het woonhuis dat daarvan nog overblijft, wordt gerestaureerd. De hoogste tijd dus voor een geschiedenis van dit landgoed.

Wel en wee uit De Bilsenaar van 1921, o.a. hoe men in die tijd een voortvluchtige moordenaar kon spotten en bij zijn lurfkens knijpen.

En tot slot nog een aanvulling bij de Borreberg-historie: waarom er op de Borreberg geen burcht staat: ’t zin daaj van Trich gewès!

Zo – nu weet u weer wat doen na gedane arbeid ...

 

Misschien hebt u nog jaargangen van Bilisium los liggen en wilt u die laten inbinden? Dat kan!

U kunt zich aansluiten bij de groepsbestelling die Bilisium tweejaarlijks bij de vzw Bewel in Diepenbeek plaatst.
Breng uw in te binden jaargangen, bv. per bundel van 2 jaargangen, vóór eind april binnen op zondagochtend in ons lokaal en geef voor elke bundel aan welke omslag en opdruk u wilt. U betaalt dan bij ontvangst. De prijs bedraagt zo’n 25 euro per bundel (prijs onder voorbehoud).