Nieuwsarchief

Sinds in het oude stadhuis op de Markt in Bilzen het Taalmuseum is gehuisvest, weet elke rechtgeaarde Bilzenaar (of zou dit toch stilaan mogen weten) dat onze streek een prominente plaats inneemt in de geschiedenis van onze oudste literaire geschriften. We hoeven heus niet het Kanaal over te steken om op zoek te gaan naar de bakermat van de Nederlandse literatuur ...

Aiolfragment

Aan de 'Bilzerse' handschriften die het prille begin inluiden van onze literatuurgeschiedenis, denk maar aan het oudste zinnetje in het Nederlands uit Munsterbilzen, heeft Bilisium al een symposium, een colloquium en enkele publicaties gewijd. Een handschrift dat hierbij tot nu toe wat onderbelicht is gebleven, is de oudste ridderroman in het Nederlands, de zgn. Limburgse Aiol. Wij zijn bijzonder verheugd te mogen aankondigen dat onze streekgenoot en taalkundige van wereldformaat, prof. dr. Jan Goossens, heeft toegezegd om in het auditorium uitleg te komen geven bij de 13e-eeuwse tekstfragmenten die werden teruggevonden in een uit Alden Biesen stammend archief.

De professor zal ongetwijfeld de schijnwerpers richten op de vele mysteries waarmee de herkomst van het Aiol-epos van de Duitse ridderorde is omgeven. Hij zal tegelijk ook dieper ingaan op de literaire waarde en de vernieuwende kracht van dit Vroegmiddelnederlandse dichtwerk - zoals gezegd, de oudste ridderroman uit het Nederlandse taalgebied.

Deze lezing wordt een primeur in meer dan één opzicht: niet alleen krijgt u de gelegenheid om zelf een heus vroegmiddeleeuws handschrift uit onze eigen streek te lezen (breng uw leesbril mee!) en te begrijpen, onder deskundige begeleiding - want prof. Goossens is een autoriteit op het gebied van middeleeuwse letterkunde. Ook de figuur van Aiol zelf, en zijn geliefde Mirabel, zullen in het auditorium tot leven komen. En wie weet tot welke verre horizonten deze kennismaking ons zal voeren...!

Wilt u de lezing in het auditorium (gratis) bijwonen? U bent van harte welkom, ook op de after-babbel bij een gezellig drankje.
Details

Meer over het Taalmuseum en de 'Bilzerse' handschriften vindt u elders op de Bilisium-site.