Nieuwsarchief

Ludo Melard gaf op dinsdag 8 november een bijzonder rijk gestoffeerde lezing over de wijze waarop in onze streken sinds voornamelijk de 10e eeuw de landbouw werd bedreven. Hoe de ondergrond zich ontwikkelde en hoe de leemstreek ontstond. Hoe het (Romeinse) drieslagstelsel groeide uit het (Gallische) tweeslagstelsel en hoe na bijna 10 eeuwen het drieslagstelsel overging in de intensieve landbouw en de ruimtelijke wanorde die we nu kennen. We kwamen eveneens te weten wat vermoedelijk de drijfveer is geweest voor de gereglementeerde verbouwing (grotere graasoppervlakten voor het vee) en welke gevolgen dit had voor het zo typische Haspengouwse landschap. Dhr. Melard maakte een uitputtende studie van de dorps- en landschapsontwikkeling in Zuid-Oost-Limburg en illustreerde dit aan de hand van zijn geboortedorp Millen. Ook de kruisprocessies en hun verband met de 'aard' van de grond kwamen ter sprake.
Wie hoopte inzicht te krijgen in de agrarische ontwikkeling van Bilzen kwam enigszins bedrogen uit, maar de spreker gaf hoe dan ook een kanjer van een voorzet voor iedereen die een dergelijke studie wil aanvatten voor zijn eigen gemeente.

De volgende lezing die Bilisium u aanbiedt in het auditorium is er eentje buiten reeks: op tweede kerstdag in de namiddag komt professor em. dr. Jan Goossens spreken over de oudste ridderroman in het Nederlands, over hoe vernieuwend deze Limburgse vertaling van het Franse "Aiol & Mirabel" voor die tijd (13e eeuw) wel was en wat het verband is met de balije Biesen in het algemeen en de landcommanderij Alden Biesen in het bijzonder. Wordt het mysterie van de herkomst van het handschrift eindelijk ontsluierd ...?
Praktisch ...