Nieuwsarchief

Op de Markt in Bilzen werd op zondag 10 juli onder warme belangstelling de ‘Bilzenaar van de maand’ gehuldigd. Dat was ditmaal niemand minder dan professor Jan Goossens, wereldautoriteit inzake neerlandistiek en historische taalkunde. De burgemeester, en vooral schepen Maike Meijers, zorgden voor een overweldigend laudatio.

Maar misschien weet u even niet wie Jan Goossens is?

Hij was de man die Bilzen er ooit attent op maakte dat onze streek in filologische kringen genoemd wordt als de ‘bakermat van de Nederlandse literatuur’. Hij overdreef niet – en wij dus evenmin. Hij was de man die HK Bilisium en Landrada in de jaren 80 wakker schudde en de voorzet gaf tot het taalmuseum en inspireerde tot de nu al legendarische tentoonstelling in de winter van 1999-2000 toen op het stadhuis zowat alle ‘Bilzerse’ bronnen van het Oud- en Vroeg-Middelnederlands een hele winter lang te aanschouwen waren: de Wachtendonkse psalmen, het evangeliarium van Munsterbilzen, het Oudste goederenregister van Alden Biesen. Elk overzicht van de Nederlandse literatuur begint obligaat bij deze teksten. Het evangeliarium bevat bovendien het oudste voorbeeld van dramatische kunst in de Nederlanden. De media spraken destijds van “een parel van een tentoonstelling”.

Jan Goossens is ook de taalhistoricus die er meer dan ooit van overtuigd is geraakt dat de oudste ridderroman in het Nederlands, de Limburgse Aiol, onlosmakelijk met Alden Biesen, en dus met onze streek, te verbinden is.

In zijn dankrede wees prof. Goossens ten overvloede op het absurde gegeven dat men sinds jaar en dag voor het prille begin van de Nederlandse literatuur het kanaal oversteekt om in Rochester het vers ‘Hebban olla vogala’ te gaan zoeken. Kan het zieliger? De bewijzen zijn nochtans overtuigend: niemand kan nog om Munsterbilzen en Rijkhoven heen!

Hij loofde uitvoerig de inspanningen die Bilzen het voorbije decennium heeft geleverd om dit gegeven in de verf te zetten en dankte daarvoor het gemeentebestuur, maar in de eerste plaats Bilisium en Landrada.

Toch jammer dat Bilisium en Landrada net nu met vakantie waren ...