Nieuwsarchief

Etymologie, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met het doorgronden van de herkomst van onze woorden. Limburgse etymologie bestudeert dus de 'waarvandanigheid' van de woorden die voornamelijk in de Limburgse dialecten voorkomen. Op dit vlak is er goed nieuws te melden.

Na het Etymologisch Dialectwoordenboek van dr. A. Weijnen (Van Gorcum, 1996) en het Limburgs etymologisch woordenboek ofwel Woa kómme oze Limbörgse wäörd vandan? van dr. Henk Thewissen (2006) is er bij het Davidsfonds een nieuwe etymologische studie verschenen, ditmaal van de hand van dr. Frans Debrabandere - wel bekend van o.a. het Woordenboek van de Familienamen, het West-Vlaams, het Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams en het Brabants Etymologisch Woordenboek. Het jongste werk heet toepasselijk Limburgs Etymologisch Woordenboek en vormt een mooie aanvulling op de reeds bestaande werken.

Zie ook het artikel in Het Belang van Limburg d.d. 8 juni.