Nieuwsarchief

Er werd recent opnieuw een opmerkelijke archeologische vondst gedaan in Riemst: een kind begraven in een loden grafkist vermoedelijk daterend uit de 3e of 4e eeuw. Dergelijke graven worden hoogst uitzonderlijk genoemd. Het ging om een toevallige vondst door een zgn. vrijetijdsarcheoloog, die ZOLAD+ inschakelde. Meer details leest u o.a. op Archeonet en op VIOE.