Nieuwsarchief

Een 50-tal personen woonde op dinsdag 11 januari de lezing van stadsgids en museumkundige Jos Vandebrouck over "Belle de Looz Bilzen" bij. Aan de hand van oude kaarten en flink wat wapenschilden, foto's en illustraties schetste de spreker een boeiend overzicht van de machtsverhoudingen binnen het prins-bisdom Luik en het Land van Loon van pakweg de 13e eeuw (Worringen 1288) tot de Franse revolutie (eind 18e eeuw). Heraldici en geschiedkundig geïnteresseerden kwamen ruim aan hun trekken. Wie wel eens wilde vernemen wat Bilzen tot de allermooiste Loonse stad maakte, of wie gestaafd wilde zien hoe en wanneer de Dietse steden front vormden tegen de Waalse, bleef evenwel op zijn honger. De discussie of een belle de Looz nu een pruim of een peer is, bleef onbeslist.

Hoe dan ook, een leerrijke avond.