Nieuwsarchief

We naderen het einde van 2010. Dat betekent onvermijdelijk, en voorspelbaar, dat ook het laatste nummer van het tijdschrift van onze heemkundekring richting uw brievenbus zeilt. Een luxe die u - wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen - misschien moet ontberen? Daar valt zonder meer een mouw aan te passen! Kijk alvast wat ons laatste nummer van het jaar te bieden heeft:

In de reeks Mijmeringen zet Georges van de Brouwer zijn reeks geschreven dialectvertellingen voort. Hoe vermaakte de Bilzenaar zich tijdens de oorlog in 1940? U leest het in Braud ên spiële. Wie de lezing van Georges begin november in ons auditorium meemaakte, weet dat hij/zij weer een sterk, indringend verhaal mag verwachten.    Tweede deel van de Bilisium-reportage over de Pauselijke Zoeaven in Groot-Bilzen: de 19e-eeuwse strijders uit Bilzen, Eigenbilzen, Grote-Spouwen, Hees, Hoelbeek, Munsterbilzen en Waltwilder passeren de revue. U leert ook wat deze (en andere) zoeaven te maken hadden met het ontstaan van de Vlaamse beweging. Niet alleen Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach speelden hierin een belangrijke rol, zo blijkt.    Den Trotwaarleeper pinkt een traan weg nu een merkwaardige Bilzerse bloem nooit meer zal bloeien: d'n Iris. Dit vraagt om een poëtische terugblik.    Nog voor de wereld ooit van een openbare dierentuin had gehoord, beschikte Alden Biesen al over zijn eigen "hertenberg" en een heus fazanten- en pauwenpark. Maar de mooiste vogel van allemaal ...? Juist! Bilisium (en Bilzen) nog maar eens in de ban van historicus Jef Mertens.    Het legendarische tijdschrift De Bilsenaar is onlosmakelijk verbonden met het geslacht Simoens. U hebt recht op een genealogie! En als toemaatje, uit dit eigenste blad, een lezersbrief uit 1905 - in het dialect.    U kent natuurlijk de wottertoën in Bilzen. En de sjampeljoeng op Hulterveld. Maar weet u ook wanneer de openbare waterleiding in Bilzen haar intrede deed? Het antwoord zal u wellicht verbazen. Het water uit de kraan maakte hoe dan ook een einde aan eeuwen van bevoorrading uit putten, pompen en bronnen van onzekere kwaliteit.    En nu we het toch over water hebben: kent u het verhaal achter het oude Bilzerse toponiem De Koenzjel? U krijgt er warempel nog een foto (of twee) bij ook! En een exclusieve sticker. Gene zever!