Nieuwsarchief

In Hasselt in het Stadsmus is op 3 oktober de spraakkunst van het Hasselts voorgesteld. Het gaat om een historische publicatie, want nooit eerder is een grammatica van een dergelijke omvang voor een Limburgs dialect uitgegeven. Auteur is Marco Clerinx, die voor dit project nauw heeft samengewerkt met Xavier Staelens, de nestor van de Hasseltse dialectologie en maker van het bekende en alom geprezen Hasseltse Woordenboek. De Grammèèr van 't (H)essels telt maar liefst 700 blz. Onnodig te zeggen dat het alle woordcategorieën uitvoerig behandelt, met telkens lekker veel dialectvoorbeelden die de syntaxis in alle gevallen ruim illustreren. Een aanrader!

Doet er ons aan denken dat wij hier ook nog ergens een cursus Bilzers voor (gevorderde) beginners op stapel hebben staan ...