Nieuwsarchief

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) stelt sinds kort via een nieuwe website een inventaris ter beschikking van het bouwkundig en het wereldoorlogerfgoed in Vlaanderen. De beschrijving van elke geïnventariseerde plaats gaat vergezeld van een beknopt geschiedkundig overzicht en een literatuurverwijzing.

Later zullen ook inventarissen van archeologisch erfgoed en van landschappelijk erfgoed ontsloten worden. Door meer inventarissen op eenzelfde website te ontsluiten, wil het VIOE het erfgoed kaderen in een ruimer perspectief.

(bericht gelezen op ArcheoNet)

Je kunt hier doorklikken naar de erfgoedinventaris van de plaatsen Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Grote & Kleine Spouwen, Hees, Hoelbeek, Martenslinde, Mopertingen, Munsterbilzen, Rijkhoven, Rosmeer en Waltwilder. Ook Hoeselt ... Naar andere plaatsen zoek je hier. Aanvullingen of rechtzettingen kan je hier kwijt.