Nieuwsarchief

Op vrijdag 27 maart vergaderde Bilisium voor het eerst in zijn nieuwe lokalen. Een werfvergadering, want de bestuursleden zaten midden de verfpotten, het zagemeel, kabelrollen en alderlee geteig

verg1verg7 verg8verg9

verg3verg5 verg6verg4

 

 

 

 

 

We zijn neergestreken op de derde verdieping van de Ganshof, het vroegere ziekenhuis, waar de afdeling materniteit gevestigd was. Het ligt voor de hand dat we onze nieuwe stek "Het Moêderhaus" genoemd hebben. 

De volledige afwerking komt in zicht en Bilisium hoopt zijn abonnees, sympathisanten en weldoeners binnenkort in stijl te kunnen verwelkomen in zijn nieuw gelaeg.

Het was ook tijd voor bestuursverkiezingen. Met algemeenheid van stemmen werd Jos Baerten tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij zal in de komende termijn bijgestaan worden door vice-voorzitter Rik Maurissen, secretaris Frans Maurissen en penningmeester Jeanpierre Schorpion.