Nieuwsarchief

25/01/09

De kaemerkes

Op zondag 26 april 2009 vindt over heel Vlaanderen de negende editie van de Erfgoeddag plaats. Het thema Uit vriendschap!? neemt het concept ‘vriendschap’ onder de loep.

MauritiusBilisium zal hierop inhaken met een tentoonstelling over de kaemerkes, de teloorgegane vriendschapsverbanden bij uitstek. Hun voorgeschiedenis gaat terug tot in het Ancien Régime.

 

 

AmbrosiusDe drie kamers waren jammer genoeg niet opgewassen tegen de opkomende televisie en andere geneugten van de vooruitgang. Eén na één hebben ze de boeken gesloten. Bilisium heeft heel wat materiaal geërfd en we zullen dit uitgebreid aan bod laten komen in de tentoonstelling. Jammer genoeg zijn er nog een aantal leemten. Daarom doen we een oproep aan iedereen die misschien nog “iets liggen heeft” wat verband houdt met de werking van de kamers. Was één van uw voorzaten lid van de Sint-Jozefs-, Sint-Mauritius- of Sint-Ambrosiuskamer? Heeft u nog documenten, een medaille, foto’s, een flambouw, een doodsbrief of e bilzjeke van een kamerlid ...?

Jozef 

We zouden u erg dankbaar zijn als u dit materiaal zou willen uitlenen voor onze tentoonstelling. Graag een seintje op info@bilisium.be.