Nieuwsarchief

dood met de kogelTussen 1914 en 1918 werden elf Belgische soldaten geëxecuteerd door hun eigen kameraden, op bevel van het krijgsgerecht. Jarenlang bleven deze strafdossiers geheim. Auteur Siegfried Debaeke kreeg inzage in de processtukken en onderzocht het hoe en het waarom van de terechtstellingen. Tegelijk brengt hij schokkende getuigenissen van burgers en soldaten die zo’n macaber tafereel bijwoonden.

Zopas verscheen bij uitgeverij De Klaproos het boek “De dood met de kogel”. Daarin doet historicus Siegfried Debaeke ook het onthutsende verhaal van de soldaat uit Kleine-Spouwen die na een oneerlijk proces voor het vuurpeleton gebracht werd omdat men van hogerhand een voorbeeld wilde stellen. Pikant detail: de auditeur die een sleutelrol speelde in de veroordeling en executie was ...een Bilzenaar.


De analyse van de strafdossiers leidt tot verbijsterende conclusies.
In de Eerste Wereldoorlog konden beklaagden niet rekenen op een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. In gevallen van desertie baseerden krijgsraden zich op een afgedankte napoleontische verordening om de doodstraf uit te spreken. Meermaals zette de legerleiding auditeurs en rechters onder druk. Op de zittingen van de krijgsraden werden alleen getuigen ten laste opgeroepen. Advocaten kregen geen tijd om een degelijk pleidooi op te stellen en konden in de eerste oorlogsjaren – ten onrechte – geen beroep aantekenen. Bovendien stond de straf zelden in verhouding tot de misstap.

De terdoodveroordeelden hadden geen idee wat hen overkwam. Sommigen konden nauwelijks lezen of schrijven, en twee Vlamingen werden in een vreemde taal berecht. Voor ze het goed en wel beseften, waren de arme drommels veroordeeld tot het “Mort par les armes!” en werden ze vastgebonden aan een executiepaal.

 

U kunt dit boek bestellen bij uitgeverij De Klaproos. Het kost 19,95 EUR.