Nieuwsarchief

2/12/08

Bilze(n/r)s

Het is een oud zeer waaraan we ons sinds lang ergeren: de hardnekkigheid waarmee het Belangske de potsierlijke adjectiefvorm "Bilzens" bezigt in de plaats van het gemeenzame "Bilzers".

En toch... de zèks dèks.

We weten niet direct wat er van te denken. Een zwaluw maakt de lente niet. Hebben ze bij Concentra het licht gezien en zullen ze voortaan altijd "Bilzers" gebruiken? Of hebben ze zich in een vlaag van spontaan taalgebruik mispakt in hun letterbak?

Ware het niet zo'n scabreus nieuwsbericht, we zouden er het glas op heffen. Oordeel zelf.