Nieuwsarchief

rentmeesterij

Voor wie het nog niet in de pers gelezen had:

Begin maart ondertekende het stadsbestuur de akte voor de aankoop van de rentmeesterswoning in Rijkhoven. Hierbij horen ook 52 hectare grond.

Eerder werd al een akkoord bereikt met de eigenaar, de adellijke familie de Hontheim, waarna de stad 1.850.000 euro neertelde.

Tot de koop werd beslist omdat de Vlaamse overheid geen interesse betoonde en dit prachtige monument in privé-handen dreigde te vallen. De rentmeesterij heeft door haar ligging en geschiedenis immers een onverbrekelijke band met Alden Biesen, en betekent dus een absolute meerwaarde voor de regio.

 

De rentmeesterswoning is een herenhoeve in Maaslandse renaissancestijl. De kern dateert hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 17de eeuw. Eind 18de - begin 19de eeuw evolueerde het geheel naar een gesloten complex, om na de Franse revolutie  de allures van een landelijk kasteel te krijgen. Het complex illustreert duidelijk de toenmalige landelijke bouwopvatting voor een vierkantshoeve en de geometrische, burgerlijke woonhuisarchitectuur. De vele wapenschilden verwijzen onmiskenbaar naar de rijke geschiedenis van het gebouw, dat sinds december 1999 beschermd is als monument.

Dat geldt eveneens voor de omgeving van de rentmeesterij: ook de historisch waardevolle omhaagde boomgaard, de oorspronkelijke tuin, het park achter het huis en het open landbouwgebied ‘Op de dertien Bonders’ zijn sindsdien beschermd.

 

De stad is van plan de rentmeesterij, aanvullend op de accommodatie die de landcommanderij biedt, verder uit te bouwen als verblijfsinfrastructuur voor zowel toeristische als congresactiviteiten. De aanpalende gronden krijgen een natuurbestemming of blijven landbouwgrond.