Nieuwsarchief

20/01/08

Alaaf

Carnaval valt vroeg dit jaar. Daarmee verschijnen de driehoekige wimpels die het jaarlijkse evenement aankondigen nu al in de vitrines van de Bilzerse handelaars en neringdoeners.

Ook dit jaar staat op die wimpels de steengoeie slogan die al generaties meegaat: "Vé doen mét".

Bilisium is kameraad met iedereen die ons dialect actief in stand helpt houden. Omdat onder vrienden opbouwende kritiek gepermitteerd is willen we aanstippen dat wij de slogan zoals die gedrukt staat zouden lezen met twee keer een ee zoals in mélk (melk) of délper (dorpel). Wij zouden eerder "Vae doên mèt" schrijven:

  • ae zoals in aete (eten),
  • met een hoedje omdat het een lange oe is, 
  • è zoals in kènd (kind). 

Die spellingregels zijn natuurlijk niet bij wet of gemeentelijke verordening verplicht en dus slechts waard wat ze waard zijn. Bilisium heeft alleen geprobeerd een taalkundig verantwoorde spelling uit te werken die steunt op de "standaard" Limburgse Veldeke-spelling.

Doêt temèt wot ger wilt. Vae doên wol mèt.