Nieuwsarchief

Afgelopen vrijdag 30 maart 2007 hield Bilisium zijn jaarlijkse statutaire vergadering. Omdat voorzitter Robrecht Penders er de voorkeur aan gaf de fakkel door te geven, stond ook de verkiezing van een opvolger op de agenda.
Met een meer dan overtuigend stemmenaantal werd Frans Maurissen verkozen tot voorman van Bilisium. Hiermee weten we dat we de juiste man op de juiste plaats hebben. Frans heeft zijn talent voor deze taak al eerder aangetoond en hij zal Bilisium ook in de komende jaren ongetwijfeld op het goede spoor houden.
De web-redactie wil niet nalaten Robrecht te prijzen en te danken voor de goede diensten die hij aan onze kring bewezen heeft. We wensen Frans toe dat de steun die hij bij zijn verkiezing vanwege de leden mocht ondervinden zich ook in de werking van Bilisium zal doorzetten.