Nieuwsarchief


We zijn halverwege de herdenkingsperiode 100 jaar Wereldoorlog I. Bilisium had zich bij de voorbereiding enkele jaren geleden voorgenomen om haar historische publicaties "Dien vervloekten oorlog" en "Mopertingen, dorp in de kering" vergezeld te laten gaan van een reeks tentoonstellingen over de 'Groote Oorlog'. Dat plan verloopt aardig naar wens. Bij gelegenheid van de voorstelling van het WO I-boek over Bilzen kon u het eerste luik "Het eerste oorlogsjaar in documenten, foto's, beeld en klank" twee jaar geleden, rond Slivrouwke Halve Oogst, al bekijken in de dekenij en in de lokalen van Bilisium. Tegelijk liep er ook een WO I-herdenking in Grote Spouwen. Het derde luik "De wapenstilstand en de nasleep van WO I" is nu al gepland voor eind 2018. Dezer dagen is het tijd voor het tweede thema: "Het leven tijdens de bezetting 1915-1917". De locatie is ditmaal de openbare bibliotheek, m.a.w. De Kimpel.

De opening van de tentoonstelling op 10 november ging met toespraken en een receptie door de gemeente gepaard. Eerst was er de inhuldiging van het nieuwe 'oorlogsmonument' CWXRM (*) in park Petry. Details vindt u in onderstaande dubbeluitnodiging. De tentoonstelling loopt tot 24 december.

Coming World Remember Me