Nieuwsarchief

2/2/16

In de 41e jaargang ...

... boert Bilisium rustig voort.

Enerzijds is er grote dankbaarheid voor uw niet aflatende interesse, anderzijds grote bekommernis voor de kwaliteit en de thema's die in het komende jaar (en daarna) in ons tijdschrift aan bod zullen komen. Aan artikels is er voorlopig geen gebrek - hetgeen misschien de vastberadenheid verklaart waarmee alhier wordt voortgeboerd.

In het eerste nummer van 2016 leest u over:

150 jaar politiek en bestuur in Bilzen: het vervolg van de hedendaagse politieke geschiedenis van de stad Bilzen, door Frans Maurissen en Koenraad Nijssen.  •  Opnieuw een gedicht in het Bilzers van huisdichter Den Trotwaarleeper: Oorlogskas!  •  De allerlaatste leenwoordjes in de reeks 'Bilzers aan het Frans ontleend'.  •  Historicus Jef Mertens vervolgt zijn serie over de betekenis van de 18de-eeuwse landcommandeurs voor Rijkhoven en Bilzen. Hij richt nu de schijnwerper op Leopold von Steinen (1749-1766).  •  Een fotografische glimp van de laatste volkstuinder van Pijpenhof: Massieke - en het verhaal bij de foto.  •  In onze reeks oude straatliedjes: 'n aad stroëtlidsje!  •  Al enkele jaren een memorabele dialectcolumn: Georges van de Brouwer die zijn jeugd en het oude Bilzers weer tot leven brengt, nu met het stukje 'Iëveral ên nérres' over een kinderlijke verzamelwoede en ander jeugdig amusement.