Nieuwsarchief

4/1/17

De Bilzenaar verdient een standbeeld!

Het gemeentebestuur van Bilzen lanceerde in 2015 haar cultuurproject 'Kunst in het dorp'. Het heeft tot doel in iedere deelgemeente van Groot-Bilzen een monument te laten oprichten dat de plaatselijke gemeenschap symboliseert. Dit jaar is Bilzen-centrum aan de beurt. Tijdens een volksvergadering op 19 januari wordt democratisch beslist over de invulling van dit project. Bilisium steunt dit ten volle en wil een constructieve bijdrage leveren met dit voorstel:

De Bilzenaren gaan prat op hun historische bijnaam 'TROTWAARLEEPERS'. Bilisium stelt voor dat het beoogde kunstwerk de lof zou zingen van 'Den Trotwaarleeper' – d.i. van elke (maatschappelijk betrokken) Bilzenaar. Meer over dit voorstel.

Bilisium zoekt bij de stadsgenoten steun voor haar idee en roept allen op om aanwezig te zijn op de volksvergadering die zal gehouden worden op donderdag 19 januari in zaal Concordia om 20 uur. Elke inwoner van Bilzen ontvangt een uitnodiging (of heeft die intussen al gekregen), maar alleen wie op de vergadering aanwezig is, heeft stemrecht. Voelt u ons komen?

De Bilzenaar verdient een standbeeld! Wo tink oech? Mogen wij rekenen op uw aanwezigheid - en uw steun?