Nieuwsarchief

13/1/16

Bilzen en de borrel

Op maandag 11 januari woonden in het auditorium een 40-tal personen de lezing bij van Davy Jacobs, conservator van het Jenevermuseum in Hasselt. Hij vertelde de geschiedenis van het 'stoken', vnl. in onze streek: hoe de jenever is ontstaan en hoe tegenwoordig het productieproces verloopt. Jenever is het typische distillaat van de Lage Landen, geboren in Vlaanderen, 'opgegroeid' in Nederland. De naam verwijst naar het verwerken in distillaten van de jeneverbes, die sinds lang als geneeskrachtig bekend stond. Ook de schaduwkant van het 'druppeltje', t.w. het drankmisbruik en de bestrijding ervan, kwam aan bod. De spreker wees op het verschil tussen oude en jonge jenever, tussen moutwijn en brandewijn. Hij putte uit de rijke collectie van het museum van Hasselt om zijn betoog te illustreren. Ook uit Bilzen blijkt er materiaal voorhanden, zij het eerder schaars. Er zijn slechts twee stokerijen bekend. Maar misschien kan iemand deze leemte nog aanvullen? ...