Fotozoektocht

1/04/07 Wie waren die belangrijke heren? Waar, wanneer, waarom??...

Reacties bij deze foto

Rudy Slechten

Zal ik dan maar de spits afbijten.

Nr1 Deken Vranken.

Dat weet iedereen natuurlijk. Voor de rest van de foto ben ik nog veel te jong.Frans en Maurits gaan al die andere wel kennen.


1/04/07
rik

Rudy, ik ben jonger dan u, maar nrs.10, 12 en 18 herinner ik mij zeer goed. Nr.8 is alive & kicking. Er zijn er dus zeker nog anderen dan Frans en Maurits die heel wat namen kunnen noemen.

De plaats is duidelijk het klooster in Merem en dat werd op 15 april 1948 ingewijd.


2/04/07
Tjeu Sourbron

10 is "de juge" vrederechter Bertrand, 12 is burgemeester Hafmans.


2/04/07
Martina Mouchaers

Ik ken nog een paar heren uit mijn jeugdjaren.3. bisschop Kerkhofs denk ik.

18.Lavinge architect v.d. Statiestraat.

22. Jef Nijssen de schepen v.d.St.Lambertuslaan waar nu de aldi staat.

8.Dat is ene van Dubois deurenfabriek .

1. Deken Vranken

12.Leon Haffmans Burgemeester


2/04/07
Pat Bollen

8. ir arch Ernest Dubois

18 architect Mark Lavigne

20 Jozef Bollen , mijn grootvaderWaarschijnlijk de inhuldiging (zegening ?) van het nieuwe gebouw van de paters van Merem.Architecten waren Lavigne en Dubois


2/04/07
frans maurissen

... en niet te vergeten: dokter Willem Janssen (Klokkestraat) op nummer 21 en kapelaan Willems op nummer 27.


2/04/07
Maurits Engelen

Haffmans en Lavigne dènken het hin van de Zjus z'n kwaffuur.

O ja, numeroo Ziëve : Eerwaarde Heer Felix Vanderwegen, directeur van het Sint Lambertuscollege annex Tuinbouwschool.

En 24 deet mich verrèks dènke on José Lenaerts.

't Rijke Roomse Leven. Pekan saestig joër trèg.


3/04/07
Maurits Engelen

Correctie:

En 19 , NIËGETEIN, deet mich verrèks dènke on José Lenaerts.


3/04/07
pat bollen

1948 ? e goed joeêr


3/04/07
frans maurissen

Niëgetein deet mich dènke on de slachter Bruyneel..??..


4/04/07
Haesevoets Guido

Mijne heren,De geestelijke boven nr. 8 (architekt Dubois) is pastoor Alfons Claes (1877-1969) nr. 15, pastoor te Munsterbilzen van 1927 - 1963). Verder Mgr. Kerkhofs, toenmalig bisschop van Luik in het midden beneden eerste rij.

Om u te dienen

gegroetGuido


4/04/07
Maurits Engelen

Ich goef geld as ich wis waaj nummerke 4 en 5 hoette. En nog mei as ich wis met wao ze on 't laachte worre. Zou sjaajnekes, opzaai van de rès.


4/04/07
frans maurissen

Nummer 26 is ook een burger van Bilzen. Maar wie? Gezien de aanwezigheid van het schepencollege en (een stuk?) van de gemeenteraad, moeten we hem misschien in die hoek gaan zoeken.Hae kimp mich bekaand vér... Mê wae ès het?...


6/04/07
frans maurissen

Nummerke zèsêndattich (36) ès ooch nog eene èn bérger. Hij staat bovenaan iets of wat verloren tussen al die toga's. Staatsveiligheid??....


6/04/07
Maurits Engelen

Moet nr. 26 per se ook van Bilzen zijn.'k Beweer niet bij hoog en laag dat hij het is, maar 't zou bijvoorbeeld ook ene deputé van Hoeselt kunnen zijn.

Er zijn er meer van Hoeselt die af en toe op Bilzerse prentjes staan. He Frans.


7/04/07
frans maurissen

26? Ha dae!?... Ja, dat zoo'm goed konne zien...


7/04/07
Ludo Heynderickx

Volgens mij zijn de volgende :

N° 24 Broeder Albert, toen directeur van de broedersschool

N° 38 Broeder Medard

Groetjes

Ludo


9/04/07
pat bollen

nr 37 dr Spaas van Munster


9/04/07
Christiane Jacobs

nr. 26 is René Nartus en hij was inderdaad van Hoeselt.


12/04/07
Jan Appermont

Er staat er nog een zonder nummer tussen 15, 16 en 29, es het mischin om dat ter zoe schoun laach dat ter gene nummer gekriege heb.


13/04/07
Bilisium

We staken ons licht op bij de Paters van de Heilige Harten in Leuven.

E.H.Hermans, provinciaal secretaris, liet ons weten dat bij zijn weten alle confraters op de foto overleden zijn. Hij kon ons volgende namen geven:

1. deken Vranken

2. P.Jean du coeur de Jésus d'Elbé, generale overste van de congregatie

3. mgr.Kerkhofs, bisschop van Luik

4. René De Batselier

5. Livinus Verhaegen

6. Berthold Mathhijsen

7. broeder Jef Steegen

E.H.Hermans stuurde de foto ook door naar andere confraters en beloofde ons nog meer namen.

Alvast een welgemeende dank.


21/04/07
frans maurissen

Zoals reeds gezegd door Maurits is nummer 7 EH Vanderwegen, destijds directeur van het college. Misschien is het nummertje fout??


21/04/07
Jef Simons

Beste Bilisiumvrienden,

Nummer 30 is zonder twijfel pastoor Ludovicus (Leike) Muermans. Geboren te Vlijtingen op 15 april 1902; priester gewijd te Luik op 24 april 1927; leraar aan het Sint Jan Berchmanscollege te Genk van 1926 tot 1933; kapelaan te Genk van 1933 tot 1945; pastoor te Mopertingen van 1945 tot 1957; pastoor te Lanaken van 1957 tot 1959, rector te Hoeselt vanaf 1960; overleden te Hoeselt op 26 mei 1963.

Groetjes,Jef Simons, secretaris Heemkundekring Rosmeer vzw


21/04/07
frans maurissen

Tijdens het zoeken in het archief van Bilisium kwam ik toevallig een foto tegen van de leerkrachten van het college, ergens van rond 1950. Bij het groepje staan ook twee paters van Merem ("gastdocenten"??) en iemand heeft de namen erbij geschreven (waarschijnlijk tijdens "De Fleir..."). Eén van de paters herken ik op de foto hierboven: nummer 44! En hij heet "pater Bollen". Vraag is nu: welke Bollen?


26/05/07
Maurits Engelen

Frans, verwar je nr. 44 niet met E.H.Edward Ampe? Die was in die tijd prominent aanwezig in het College, maar hij was niet "pater" zoals deze 44. Gewoon priester van het bisdom Luik. Nr. 25 echter roept bij mij de link "Bollen" op. Was die niet tot zijn levenseinde (ca. 1999?) parochiepriester voor Waltwilder en met een leeropdracht aan het H.Graf verbonden?

Bilisiums "Graf-felijk" netwerk moet daarin duidelijkheid kunnen scheppen.


28/05/07
frans maurissen

Neen, neen. Ampe staat ook op die foto, in zwarte toga. De twee paters dragen hun witte "uniform". Bij de ene staat 'Pater Van Calster', bij de andere 'Pater Bollen'. En die lijkt sprekend op nummer 44.P.S.: Pat Bollen heeft overigens al vermeld dat nummer 20 (vlak bij 25) zijn grootvader is.


28/05/07
Maurits Engelen

Wanneer ik onder nr.25 een suggestie "Bollen" ervaar, hoeft dat niet te verwijzen naar de alomgekende bilzerse "Bollen"-familie rond Pat en zijn grootvader. Er zijn nog anderen met die naam. En zo eentje vermoedde ik onder nr. 25.

Waar staat de destijds gevreesde en nu toch wat betreurde E.H. Ampe?


28/05/07
frans maurissen

Klein misverstand. Ampe staat niet op deze foto. Wel op de foto die ik op 26/5 als "vergelijkingsmateriaal" aanbracht. 'k Zal hem eens bezorgen


28/05/07
frans maurissen

Nummer 44.

Het gaat hier om pater Theodore Bollen. Het college moest kort na de oorlog noodgedwongen beroep doen op de paters van het H. Hart om het lerarenkorps te versterken. Deze pater Bollen vond ik terug in het jubileumboek van het college (1924-1999), blz. 59 en 61, schooljaar 1945-1946.


31/05/07
maurits engelen

Noodgedwongen, Frans ?

Waren de andere stafleden veilig opgeborgen of weggepromoveerd ?

En nu die andere vermeende Bollen nog: 25.


31/05/07
frans maurissen

Met "noodgedwongen" bedoel ik dat het college een gebrek had aan leerkrachten. Dat blijkt tenminste uit het jubileumboek. Het zal natuurlijk wel te maken hebben met een gebrek aan financiële middelen. Paters van het H.-Hart en andere orden werkten waarschijnlijk "pro deo" ...of zoiets. Mê de verstees waarsjaanlek wol wo ich bedoel... Van daen aandere Bolle héb ich nog gee spoër... Haatich.


31/05/07
Bilisium

E.H.Louis Hermans van de Paters van de HH.Harten in Leuven stuurde ons het resultaat van zijn rondvraag bij de confraters. Wij danken hem hartelijk!Dat geeft:

1. Deken Vranken

2. P.Jean du coeur de Jésus d'Elbé, algemene overste van de congregatie

3. Mgr.Kerkhofs, bisschop van Luik

4. Mgr.Simenon

5. P.Livinus Verhaegen, provinciale overste

6. P.Berthold Matthijs

7. onbekend, maar niet J.Steegen

13. P.Leontius Verscheuren

14. P.François d'Assise Thimister

15. P.Raymond De Becker (?)

23. (mogelijk) P.Herman Van den Wijngaert

25. P.Servaas Baeten

27. P.Guido Van Hecke (?)

32. P.Ildefons Knuts

33. P.Ambrosius Hoeterickx

35. broeder Stefaan Baeten

40. broeder Edward (Emiel) Christens

41. P.Louis Dôme

43. P.Louis Lochs

44. P.Martinus Van LooyDaarnaast stuurde E.H.Hermans nog een aantal teksten uit het congregatieblad "Van Harte" die handelen over de geschiedenis van het huis in Bilzen. We komen hier zeker nog op terug in óns tijdschrift.We kunnen wel al enkele gegevens uit deze teksten meegeven;

- het was ene "beenhouwer Bollen", kerkmeester van Bilzen, die de grond in Merem aan een gunstige prijs aan de orde verkocht. De Bollen die op de foto staat? Zo ja, dan is het duidelijk waarom hij er bij mocht zijn.

- de heren Lavigne en Dubois waren architect van het klooster, Michel Wijnants was aannemer. Staat die laatste ook op de foto?

- de paters Theodoor Bollen en Gommaar Van Calster waren inderdaad Picpussen in Merem en leraar aan het College

- bij de eerstesteenlegging werd een document ingemetseld met een tekst waarin sprake is van "... het welwillend tegemoetkomen van de Weledele Heer Mattheus Lambrechts,...". Mogen we aannemen dat deze ook "geneid" was bij de inhuldiging en staat hij op de foto?

- In de kronieken van het klooster van Merem schijnt over de inwijding van het klooster niet meer te lezen te zijn dan: "Waren ook aanwezig: Mgr.Simenon, Hoogeerw.P.Generaal H.E.P.Provinciaal, Z.E.Heer Deken Vrancken, Kan.Coenen, afgevaardigden van de kloosters der provincie, de priesters van het dekenaat, de heren: Lavigne, Dubois, Bertrand, Baron de Maffart, Haffmans, Dr.Jansen, Nartus, Bollen, Vrijssen."Voila, weer een heel stuk opgeschoten en een flinke aanzet voor verder zoeken.


2/06/07
frans maurissen

Looi zo!

Ik moet het allemaal nog verteren. Maar hier alvast een eerste reactie. Nummer 19 is HEEL zeker Michel Wijnants. Nummer 36 zou baron de Moffarts kunnen zijn.P.S.: Wanneer krijgen we de foto van juni te zien?


3/06/07
frans maurissen

Er is al tweemaal gezegd dat nummer zeven EH Felix Vanderwegen is, de directeur van het college. Zie Maurits Engelen op 3 april en ikzelf op 21 april.


4/06/07
frans maurissen

Op nummer 24 speur ik broeder Albert, directeur van de broederschool, in de wereld Hypoliet De Leener.


18/08/07

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: