Fotozoektocht

1/12/06 Vakmanschap is meesterschap. Wie zijn de edele ambachtslieden op deze foto en waar poseren ze?

Reacties bij deze foto

frans maurissen

Eerste vaststellingen (in het Bilzers):- nummers 2+4 ès precies 'ne kwiëling,

- nummer draaj hilt iet waaj 'n sjebrang èn z'n hand,

- op de grond ligge stèkke van 'n stoëf...


1/12/06
maurits engelen

Daaj gezichte, 't ès zjus of de wènd van Wilder kimp.

Ver wo hèb daen eene 'n krevat aon op e wit himme, en 'n kammezol?

Ès dat wol ene sjebrang? Lènks en raechs, zin dat latte of ijzere bare? Stoëf op de grond? De stoêfbol ès traut. Aaterèn ligge nog stèkke stoëf.

Smiëd of sjrijnwérker?


2/12/06
rik

Geen sjrijnwérkers: vér zoe vaer at ich kan zien mankiëre ze geen vingere.

Sjebrangs worre vrigger dèk mei autgewérk en daaj staopelde ze nie raegop tiëge de moer want dan trokke ze kroemp... allez dat dènk ich toch.


2/12/06
frans maurissen

Eerst wat inside-information: Deze foto komt oorspronkelijk uit de collectie Valkenborg. Het glazen negatief zit in een doosje waarin zich ook een foto bevindt van de oude pannenfabriek Belisia. In de jaren twintig ging het bedrijf teniet en de leegstaande gebouwen werden verworven door een metaalbedrijf uit Tongeren dat spoedig de naam "Belisia" aannam. In den beginne maakte het bedrijf niet alleen Engelse bedden maar ook allerlei andere spullen uit metaal. At het mêr van ijzer wor. Doëvér vroëg ich mich aof of dae foto doë nie érges getrokke ès. Dae mèt z'n himme ên krevat ès 'ne ploegbaos ên dat vèndste alleen èn febrikskes... Het "bèddefebrik" dus...

 


4/12/06
frans maurissen

Nog vergaete te zègge:

Messjin haoë ze zjus 'n bestèlling bènne vér het maoke van 'n graute kiëke ('n hotel, 'n kazerne..??..) en moeste de stoëve debei geliëverd wiëne...


4/12/06
maurits engelen

Tja Frans, de zos gelijk konne hèbbe want doë ès ene familaole link: Mil van Ernês, Valkenborg,de vermoedelijke fotograaf dezes, wor e broer van Aliceke van Ernês, Klusterstroët,en ook Valkenborg dus. Zij wor getrouwd, (en joenk al widdevroo), mèt Maurits Gielen. En dae wor iet op "managementniveau" èn het bèddefebrik.

Toen hoet dat nog "een van de baoze".


4/12/06
frans maurissen

Nauste het zègks! Op blz 3953 van Bilisium steet 'ne foto van Maurice Gielen, bij het interview van Ascoop ên z'n vroo...


4/12/06
Jeu Wijnen

Mèt ijzerwoar zitte ve zjus,dink ich.

nr.3 ès ne noenk van pa : Nol Wijnen.

nrs.2 en 4 zo'e de gebriers Rubens konne zien en de lokoase 't maggezijn on de Stoase.(Dikke Louis)


5/12/06
maurits engelen

Dat is nu eens een tip van Jeu Wijnen. Zullen we het spoor Belisia maar verlaten ?Hoe langer ik nr. 2 bekijk hoe meer hij doet denken aan Edmond "Moeng" Rubens zaliger, uit de Oude Beekstraat in Munster, overleden echtgenoot van B.Croux. Als dat klopt is nr.2 Jefke Rubens+, zijn vader, want de trekken en de houding zijn treffend, en nr. 4 derhalve Albert Rubens+.

Maar Jeu en zijn Pa lossen in een ruk ook de stovenkwestie op. Nu nummerke 3 nog, de "stafhouder"? Als we tenminste goed rond die stoof zitten.


6/12/06
rik

De Rubensen waren vroeger onze achterburen, zij in de Korenstraat, wij in de O.L.Vrouwstraat. Ik heb Albert en Jef natuurlijk niet meer als jonge gasten gekend.

Toch herken ik de trekken van Albert in nr.2. Ik meen ook dat hij een halve tweeling was.


6/12/06
maurits engelen

Ja inderdaad, Rik, de andere helft van die tweeling is naar ik meen in Lanaken gaan wonen. Terug naar af dus voor wat ALBERT betreft, maar zullen we voor nr. 4 RUBENS alvast behouden ?


6/12/06
maurits engelen

Mijn argumentatie omtrent JEFKE Rubens is toch niet helemaal plausibel, 't kan inderdaad even goed ene andere RUBENS geweest zijn. Maar de gelijkenis van Moeng zaliger met zijn stam, hou ik staande.

Net zoals die onbekende-met-snor zijn staaf.


6/12/06
Jeu

In 1902 geeft A. Verjans-Beckers zijn ijzerhandel over aan zijn neefjes,de gebroeders Adolphe en Edmond Rubens.

Deze handel die later fabriek werd, was gelegen in de Statiestraat.De fabriek,die bij mijn weten geen naam had,

specialiseerde zich in kachels,cuisinières en "metalieke afsluitingen en poorten".


6/12/06
maurits engelen

Jeu, betekent dit ook dat dit de twee Rubens'en van de foto zijn, dus nog van 1 generatie ouder dan de vermeende Jefke en Albert enz.? En 2 generaties ouder dan Moeng uit de Oude Beekstraat? Van welk jaar was je grootoom Nol Wijnen die er ook op staat? Dat helpt misschien om te dateren en te herkennen. En de Bilisium- genealogen kunnen hierbij zeker ook helpen.


7/12/06
frans maurissen

Fonske Verjans-Beckers (geboren in 1844) stierf begin jaren twintig. Zijn huwelijk was kinderloos gegeven. Zijn zaak aan de Markt ging dus naar de andere kinderen van Rubens-Beckers, namenlijk Adolphe Rubens-Verjans (°1883) en Edmond Rubens-Dewaleff (°1881). Adolphe Rubens zat in de textiel, wijn enz. en heeft waarschijnlijk nooit iets te maken gehad met de ijzerwarensector. Hoe dat allemaal geregeld werd in de familie zijn mijn zaken niet. Het komt er in ieder geval op neer dat de zonen van Edmond Rubens-Dewaleff actief worden in de 'metaalsector'. Albert werd geboren in 1916, Jefke een paar jaar later (denk ik). De foto moet dus van hun generatie zijn...


7/12/06
frans maurissen

Net nog gevonden:

Jean en Albert Rubens werden als identieke tweeling geboren op 4 april 1916. Albert overleed in Bilzen in 1978; Jean in Lanaken in 1985. Het kan haast niet anders dan dat zij het zijn die op de foto staan...


7/12/06
Jeu

Arnoldus Wijnen werd geboren in Munster in 1884 en stierf er in 1960. Datering van de foto zou dan toch ergens in de jaren '40 moeten liggen. Ik vermoed dat de tweeling de handelszaak op hun beurt heeft overgenomen en dat het zeker niet de 2 personen waren die in 1902 de zaak begonnen zijn aan de Statielaan.

Ik verstuur straks nog de scans uit het Belang van Limburg aan de geintereseerden.


7/12/06
maurits engelen

Schitterend kopies van Jeu binnengekregen van HBelVLimb. Kunnen we die niet ergens publiek maken, Meester van het Graut Gewiëf?Mijn reactie:

Hartelijk dank. Bou kims te mèr traon? Proficiat.Een vraagje: het document is gekentekend "HBVL 008-19020927". Diverse advertentietjes verwijzen echter naar een "15 september" als datum voor het geplande evenement of als deadline. Dan is "19020927" niet de verschijningsdatum van het document? Welke dan wel? Een "annaoske" verwijst naar "Gemeente Vliermael - Ter gelegenheid der oude Bosschelstraatkermis welke zal plaats hebben op Zondag, 5de october, zal de FanfarenMaatschappij ..." . Wanneer ik mijn pc "5 oktober 1902" laat berekenen, klopt die zondag in 1902. Dan terugrekenend viel die 27ste van de documentkentekening vóór zondag de 28ste. Maar dat is ca.veertien dagen te laat voor de aankondigingen rond de 15de.Of ben ik fout aan 't rondcrossen in mijne kop?Maar 't is in ieder geval bij Rubens dat de stoof brandt.

En nou dae moestasj nog.


7/12/06
frans maurissen

Het speurwerk van onze "sympathisanten" (in het bijzonder Jeu) heeft vruchten afgeworpen. Het is inderdaad bij Rubens dat de stoof brandt. Maar Maurits, we zoeken niet die met de snor. Die hadden we al: Nol Wijnen de nonk van Jeu z'n pa. Vraag is nog: wie is nummer 1, die met col en cravat.

Ge zoudt er uw snor aan verbranden...


7/12/06

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: