Fotozoektocht

15/08/10 In 1956 bestond de Bilzerse studentenbond 50 jaar.

Reacties bij deze foto

Lambert

Allé Meris, as nummer 9 moeste ze wol allemoal kénne, of nie soms?


15/08/10
Vdb

27,Edmond Gerits.


15/08/10
maurits engelen

Uit dankbare herinnering voor de mooie tijd die we toen samen hadden, vermeld ik eerst de helaas reeds gestorven medeleden van die prachtige studentenbond: 3: Pol Engelen 4: Justin Langenaken 5: Lowie Vrijens 13: Albert Vrijens 18: Juul Nassen 20: Erik Vrijens 33: Tuur Lenaerts


15/08/10
maurits engelen

heer Vdb: nr. 27 is Paul Lavigne. Lambert: kos nr. 1 nie op e trepke gon ston?


15/08/10
Vdb

Das ten ieste ker dat iemet "Heer" zek tiege miech.Iech wos mis...Exkuzijr.


15/08/10
thijs

nr.23 Lenaerts Hubert, nr.24 Lenaerts ... Guy??. nr.31 Claesen Jos , nr 34 Martens Paul, nr.35 Dubois Eric.


15/08/10
Maurice

Nr.22) alias Rommelpot.


16/08/10
alias rommelpot

Blijkbaar zijn er toch mensen die zich niet kunnen bedwingen, ik dacht al waarom komt er geen respons op deze foto met praktisch allemaal bekende koppen ? Maurice Martens je mond zal er niet van scheuren als je Reimond (22) Guy (30) en Paul (34) herkend als je broers. Naast mij staan inderdaad Erik en Hubert, 24 Hugo Lenaerts, 25 Piet Ritzen, 26 Georges v/d Brouwer Lambrechts, 10 Edgar Martens, 16 Justin Pauli, 29 Jan Appermont, 32 Fonske Meeuwissen, 8 Ludo Heynderickx, 28 Geert Engelen, 7 Raf Nouwkens enz... Herkennen is één maar namen noemen: 17 is dat niet 'Timke' ? 11 Bollen, 12 Croux en 21 'Visserke'


16/08/10
frans maurissen

Inderdaa: Jos Timmermans, Luc Bollen, Chris Croux, Julien Vissers...


17/08/10
frans

Om het spannend te houden, ga ik eens beginnen met de mannen die ik niet ken: nummers 1 en 15!


17/08/10
Maurice

Eindelijk "Mon Rommelpot" dat ge uw mond ook eens opendoet. Ge hebt anders ook dezelfde gegevens als die van mij om het op te zoeken.


17/08/10
maurits engelen

15: René Jaminé. Zijn moeder? stiefmoeder? adoptiefmoeder? was concierge, huishoudster, bij Dir. Van Vinckenroye in het College.


17/08/10
maurits engelen

1, vaag vermoeden: Jan Steegmans. Die zou dan helaas ook bij de reeds gestorven medeleden moeten gevoegd. (cfr. de opsomming van 15 08 2010.) Anderen zoeken nu maar de anderen.


17/08/10
Bilisium

Effe kijken wie we al 'in de kuip' hebben ... 1 ? Jan Steegmans (+) 2 3 Pol Engelen (+) 4 Justin Langenaken (+) 5 Lowie Vrijens (+) 6 7 Raf Nouwkens 8 Ludo Heyndrickx 9 Maurits Engelen 10 Edgard Martens 11 Luc Bollen 12 Chris Croux 13 Albert Vrijens (+) 14 15 René Jaminé 16 Justin Pauli 17 Jos 'Timke' Timmermans 18 Juul Nassen (+) 19 20 Erik Vrijens (+) 21 Julien 'Visserke' Vissers 22 Reimond 'Rommelpot' Martens 23 Hubert Lenaerts 24 Hugo Lenaerts 25 Piet Ritzen 26 Georges 'v/d Brouwer' Lambrechts 27 Paul Lavigne 28 Geert Engelen 29 Jan Appermont 30 Guy Martens 31 Jos Claesen 32 Fons Meeuwissen 33 Tuur Lenaerts (+) 34 Paul Martens 35 Eric Dubois


17/08/10
rik

19? Dae kèn ich nog wol ên ich wor toen nie èns geboëre!


17/08/10

6 is Jos Slegers 14 is Jos Verelst


18/08/10
frans

Nummer 2 is de helft van de "kwiëlink" Vanherle. Georges of Ernest? Nummer niëgetein woent nog altijd tiëge de BorrebÍrg.


18/08/10
frans

Ich wil nie skrippeleis doên, mê nr 14 ès Jos VAN ELST.


18/08/10
Bilisium

Kuip is nu welhaast vol ... Mooie kuip, overigens. 1 ? Jan Steegmans (+) 2 ? Georges of Ernest Vanherle 3 Pol Engelen (+) 4 Justin Langenaken (+) 5 Lowie Vrijens (+) 6 Jos Slegers 7 Raf Nouwkens 8 Ludo Heyndrickx 9 Maurits Engelen 10 Edgard Martens 11 Luc Bollen 12 Chris Croux 13 Albert Vrijens (+) 14 Jos Van Elst 15 René Jaminé 16 Justin Pauli 17 Jos 'Timke' Timmermans 18 Juul Nassen (+) 19 Jeanpierre ‘jp’ Schorpion 20 Erik Vrijens (+) 21 Julien 'Visserke' Vissers 22 Reimond 'Rommelpot' Martens 23 Hubert Lenaerts 24 Hugo Lenaerts 25 Piet Ritzen 26 Georges 'v/d Brouwer' Lambrechts 27 Paul Lavigne 28 Geert Engelen 29 Jan Appermont 30 Guy Martens 31 Jos Claesen 32 Fons Meeuwissen 33 Tuur Lenaerts (+) 34 Paul Martens 35 Eric Dubois


18/08/10
frans

Het zetduiveltje heeft weer toegeslagen : nummer 32 Fons MEWISSEN


18/08/10
maurits engelen

2: naar mijn herinnering is het duidelijk ERNEST. Overigens, was Georges toen al niet aan zijn professionele militaire opleiding begonnen? Nog omtrent "ERNEST" : dat was en is zijn gemeenzame roepnaam bij familie, vrienden en collega's. Maar in officiële stukken, zoals van de "burgerlijke stand" edg., staat hij als "HENRI" geboekstaafd. Nog wat: 4 is, was, inderdaad JUSTIN Langenaeken. 16 is echter GUSTIN Pauli. 26. Georges (Lambrechts) had voor die staatsiefoto zijn voetbalschoenen niet aangetrokken. Die speelde in toog en daar was geen voorbijkomen aan: met die zeilen schermde hij in de verdediging de hele backlijn af. Anderzijds zwalpte hij daarmee als een tornado de bal in het tegendoel.


19/08/10
maurits engelen

fout van mij in mijn opmerking aangaande 4 & 16, Justin & Gustin: Langenaeken moet zijn LANGENAKEN.


19/08/10
Bilisium

Zo, dan ... 1 ? Jan Steegmans (+) 2 Henri 'Ernest' Vanherle 3 Pol Engelen (+) 4 Justin Langenaken (+) 5 Lowie Vrijens (+) 6 Jos Slegers 7 Raf Nouwkens 8 Ludo Heyndrickx 9 Maurits Engelen 10 Edgard Martens 11 Luc Bollen 12 Chris Croux 13 Albert Vrijens (+) 14 Jos Van Elst 15 René Jaminé 16 Gustin Pauli 17 Jos 'Timke' Timmermans 18 Juul Nassen (+) 19 Jeanpierre ‘jp’ Schorpion 20 Erik Vrijens (+) 21 Julien 'Visserke' Vissers 22 Reimond 'Rommelpot' Martens 23 Hubert Lenaerts 24 Hugo Lenaerts 25 Piet Ritzen 26 Georges 'tornado' Lambrechts 27 Paul Lavigne 28 Geert Engelen 29 Jan Appermont 30 Guy Martens 31 Jos Claesen 32 Fons Mewissen 33 Tuur Lenaerts (+) 34 Paul Martens 35 Eric Dubois


19/08/10
maurits engelen

nikstevan "zo, dan..." 21 Julien "VISSERKE" Vissers is mij onbekend. Maar aan Julien "VISKE" Vissers hebben wij zijn leeftijdsgenoten magnifieke herinneringen 8 Ludo HEYNDRICKX is ons eveneens vreemd. Met Ludo HEYNDERICKX echter trokken we reeds vanaf het 1ste studiejaar dagelijks op.


19/08/10
Heynderickx Ludo

Inderdaad Maurits Engelen dat was een mooie tijd. Spijtig dat ik toen niet thuis was want anders had ik daar op kunnen reageren. Al de namen die gevonden zijn zijn juist. Behalve dat Bilisium mijn naam nog steeds niet juist kan schrijven, het is Heynderickx. Groetjes aan al deze mannen die gereageerd hebben. Ludo


20/08/10
Bilisium

De waarheid heeft haar rechten. Hierna de gevraagde rechtzetting, met excuus aan de getroffene(n). 1 Jan Steegmans (+) 2 Henri 'Ernest' Vanherle 3 Pol Engelen (+) 4 Justin Langenaken (+) 5 Lowie Vrijens (+) 6 Jos Slegers 7 Raf Nouwkens 8 Ludo Heynderickx 9 Maurits Engelen 10 Edgard Martens 11 Luc Bollen 12 Chris Croux 13 Albert Vrijens (+) 14 Jos Van Elst 15 René Jaminé 16 Gustin Pauli 17 Jos 'Timke' Timmermans 18 Juul Nassen (+) 19 Jeanpierre ‘jp’ Schorpion 20 Erik Vrijens (+) 21 Julien 'Viske' Vissers 22 Reimond 'Rommelpot' Martens 23 Hubert Lenaerts 24 Hugo Lenaerts 25 Piet Ritzen 26 Georges Lambrechts 27 Paul Lavigne 28 Geert Engelen 29 Jan Appermont 30 Guy Martens 31 Jos Claesen 32 Fons Mewissen 33 Tuur Lenaerts (+) 34 Paul Martens 35 Eric Dubois


20/08/10
piet ritzen

als laatste meedoener graag de volgende reactie : zoals reeds opgemerkt werd : een heerlijke tijd!!! deze foto werd gemaakt langs ons lokaal, een oud gebouwtje van de trein of de tram, dat stonk naar de mazoet, maar het was van ons. Jammer dat de dietse demerbronnen daarna ter ziele gegaan zijn. Met welgemeende felicitaties aan de mensen die Bilisium zo degelijk behartigenh. Groeten van uit Hasselt. NB. we gaan seffens mee met de ommegang voor de Virga Jesse.


22/08/10
maurits engelen

Vooralsnog is er geen stellige bevestiging verschenen van mijn, weliswaar ernstig maar nog steeds vaag, vermoeden dat nr. 1 Jan Steegmans+ zou zijn. Zet of denk dus toch nog maar een vraagteken bij zijn naam. Ook de fotozoektocht van Bilisium moet, net als het overige gepubliceerde, volkomen betrouwbaar en historisch gefundeerd blijven. Op de fictie na natuurlijk.


22/08/10
Patrick

Maurits, was het niet uw goede vriend, waarvan wij de familienaam niet meer durven schrijven, die ons verzekerde "Al de namen die gevonden zijn zijn juist."? Lijkt mij toch aardig in de buurt te komen van een "stellige bevestiging" ...


23/08/10
maurits engelen

o.k. dan, op gezag van een gekuifd voorhoofd en dat van Ludo "van Jef de pelis".


23/08/10
Heynderickx Ludo

Maurits je doet me ook twijfelen voor N°1 Jan Steegmans. Daarom ben ik al de foto's nog eens gaan bekijken die ik heb van de KSA van toen en inderddad op geen een van deze foto's vind ik onze Jan terug. Maar zou het niet jou neef Jos Engelen kunnen zijn die had ook zo een kuif??


24/08/10
maurits engelen

Ludo, Patrick, met zekerheid weten we niets over hem. Zijn gestalte? Hij staat misschien op een aardappelkist. Zijn kuif? 't Is James Dean zelf misschien, die had toch dat kapsel reeds in '55 "fashionable" gemaakt in "Rebel without a cause". Trek ik al mijn foto's na uit de jaren er net voor en net erna, hou ik nog altijd dertien kandidaten in een dozijn over. Te veel om op te noemen. Wie weet, 't was misschien een gewestleider of gouwleider die dat echelon op ons feestje kwam vertegenwoordigen. Maar zou die dan achteraan staan?


25/08/10
Patrick

We zullen de foto zaterdag voorleggen aan de Raad van Wijzen, en aan de Tornado himself - en zo nodig onze fotoboekhouding aanpassen. Bedankt voor jullie zorgvuldigheid!


25/08/10
maurits engelen

Voor alle duidelijkheid, Georges Lambrechts was toen gewoon "Georges, Georges van de Brouwer of Brouwer", of "Proost" als het formeel en zeer ernstig moest zijn. (Dat "Proost" dan wel in de betekenis van "aalmoezenier" of "geestelijk begeleider"). "Tornado" is mijn povere poging van nu, 19/08, om zijn rijke voetbaltalent van toen te schetsen.


25/08/10

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: