Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


MAANDAG 11 MAART 2019, 20 U.

Miet OOMS

Het Limburgse accent in de algemene spreektaal

 

Dialecten en accenten zijn niet hetzelfde: dialecten zijn volwaardige talen die in een specifieke regio of plaats worden gesproken, accenten zijn regionale of lokale uitspraakkenmerken die doorklinken in een algemenere taal, zoals de standaardtaal. Met andere woorden: aan accenten kun je horen uit welke regio een standaardtaalspreker afkomstig is. Maar zowel aan dialectsprekers als sprekers met een accent kennen toehoorders automatisch ook andere eigenschappen toe dan alleen de regio. Dat zijn eigenschappen die te maken hebben met prestige: dom, slim, succesvol, wat achterlijk, hip, ouderwets enz. De spreker legt uit hoe dat precies zit en welke eigenschappen aan Limburgs sprekende of klinkende mensen worden toegekend.

 

Miet Ooms woont in Schulen. Ze studeerde in 1997 af als licentiate in de Germaanse talen. Tot 2005 werkte ze aan het Woordenboek van de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. In die periode schreef ze ook mee aan de reeks ‘Taal in stad en land’ (over het Brabants) en het boek ‘Riek van klank’ over de verschillende dialectgebieden in Limburg. Sinds 2007 is ze actief als vertaler Engels en Duits. Daarnaast onderzoekt ze op eigen initiatief de taalvariatie in de Nederlandse spreektaal. Dat doet ze aan de hand van online vragenlijsten die ze via haar website Taalverhalen.be en bijhorende nieuwsbrief verspreidt. De resultaten verschijnen in de vorm van een taalatlas op de website. Vanaf dit jaar is Miet Ooms ook taalcolumniste voor de VRT.