Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


MAANDAG 26 NOVEMBER 2018, 20 U.

Koenraad NIJSSEN

Bilzen krimpt

Het trauma van P.J.E. Lambrechts

In het laatste derde van de 19e eeuw verliest de historische gemeente Bilzen een derde van haar grondgebied en een fors deel van haar bevolking. De afscheiding van Rijkhoven, Reek en Bosselaar slaat diepe wonden, niet het minst bij burgemeester P.J.E. Lambrechts. En dan moet hij het verlies van Holt, Laar en Schoonbeek zelfs niet eens meer meemaken.

Koenraad Nijssen, historicus, is schrijver van een breed scala aan historische bijdragen in ‘Het Belang van Limburg’.
In 2004 verscheen van zijn hand de studie ‘Limburger wereldburger. Geschiedenis van 125 jaar Het Belang van Limburg’. Voor de provincie Limburg schreef hij de brochure ‘Limburg en Limburg; gedeeld verleden, 1838-1999’, naar aanleiding van 160 jaar scheiding van de beide Limburgen.
In 2009 volbracht hij in opdracht van de stad Bilzen en het Davidsfonds zijn ‘magnum opus’ over ‘Jazz Bilzen’. Op vraag
van Bilisium schreef hij samen met Frans Maurissen het historisch werk ‘Dien vervloekten oorlog’ (2014) dat handelt
over Bilzen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beide auteurs schreven ook een studie over ‘150 jaar politiek en bestuur in
Bilzen’ die vanaf oktober 2015 als artikelenreeks is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Bilisium’. Zijn lezing is hier
deels op geïnspireerd.
Koenraad is leraar geschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Bilzers Heilig-Grafinstituut.