Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 12 maart 2018, 20 u.

Katrien BRUGGEMAN

Over chirurgijns en heelmeesters in Bilzen


In deze lezing zal een globaal overzicht gegeven worden van de vroegere geneeskundige zorg in onze regio’s. Na de grote epidemieën, zoals de pestuitbraken die de bevolking in vorige eeuwen decimeerden, zien we dat in de 19e eeuw de gezondheidszorg er sterk op vooruit gaat. Dat komt niet alleen door de toenemende kennis van de geneeskunde, maar ook en vooral door de verbeterde hygiënische omstandigheden waarin de mensen leefden.
Meer in detail zal ingegaan worden op de situatie in Bilzen en omgeving in de 19e eeuw.

Katrien Bruggeman was hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2012 is zij met emeritaat en houdt zich nu o.a. bezig met erfgoedonderzoek en is lid van de werkgroep medische geschiedenis van het Maastrichts Medisch Universitair Centrum.