Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 13 november 2017, 20 u.

Koenraad NIJSSEN

Boerenopstand in Bilzen

Politiek gesteggel in de eerste helft van de 19e eeuw


De eerste helft van de 19e eeuw is een moeilijke tijd. Na het vertrek van de Fransen in 1815 worden we bestuurd door de Nederlanders en 15 jaar later, in 1830, wordt het nieuwe onafhankelijke België boven de doopvont gehouden. De bevolking kan moeilijk wennen aan de steeds wisselende bestuursvorm. Sinds de Franse Revolutie is er sprake van democratisering van het stadsbestuur maar het is nog steeds dezelfde elite die de plak zwaait. Het politiek dossier dat in 1816 de gemoederen fel verhit, is de massale verkoop van gemeentelijke eigendommen om de lege stadskas te spekken. Machthebbers en rijke inwoners grijpen deze buitenkans en verwerven onroerende eigendommen tegen 'weggeefprijzen' en dit tot woede en verbijstering van kleine boeren die van hun gronden worden verdreven. Een opstand is in de maak ...

Koenraad Nijssen (°1969), historicus, is schrijver van een breed scala aan historische bijdragen in 'Het Belang van Limburg'. In 2004 verscheen van zijn hand de studie 'Limburger wereldburger. Geschiedenis van 125 jaar Het Belang van Limburg'. Voor de provincie Limburg schreef hij de brochure 'Limburg en Limburg. gedeeld verleden' (1999), naar aanleiding van 160 jaar scheiding van de beide Limburgen. In 2009 volbracht hij in opdracht van de stad Bilzen en het Davidsfonds zijn 'magnum opus' over 'Jazz Bilzen'. Op vraag van Bilisium schreef hij samen met Frans Maurissen het historisch werk 'Dien vervloekten oorlog' (2014) dat handelt over Bilzen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beide auteurs schreven ook een studie over '150 jaar politiek en bestuur in Bilzen' die vanaf oktober 2015 als artikelenreeks wordt gepubliceerd in het tijdschrift 'Bilisium'. Onderhavige lezing is hier deels op geïnspireerd.
Koenraad is leraar geschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Bilzers Heilig-Grafinstituut.