Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 11 september 2017, 20 u.

René DAERDEN

Waar de aarde naar de hemel wijst

Kapellen, grotten en kruisen in Bilzen


In 2013 verdiepte een Bilzers trio zich in de geschiedenis van de plaatselijke kapellen, grotten en kruisen van geheel Groot-Bilzen. Voor tal van deelgemeenten leidden die bouwwerken een sluimerend bestaan met evenwel hier en daar gebedsavonden in mei, maar was hun geschiedenis beperkt tot slechts flarden mondelinge overlevering. Heemkundige kringen en/of sociale verenigingen probeerden wat overbleef wel eens te bundelen in een artikel of een fotoverzameling. Een geschiedenis van (bijna) alle kapellen en kruisen vereiste echter allereerst ze te lokaliseren “waar men gaat langs Vlaamse wegen” – dat was de verdienste van Raymond Vanlessen – ze te fotograferen – waarvoor Jean Schoubs tekende – en ze te beschrijven. Daarvoor werd ook de hulp ingeroepen van o.a. het kadaster, van genealogische sites en van veel meer mondelinge overlevering dan tot dan toe verzameld was.

Jean Schoubs, voormalig stadsfotograaf in Bilzen, studeerde algemene fotografie aan het Sint-Lukasinstituut te Luik; hij publiceerde o.a. een aantal fotoboeken over Jazz. Na zijn actieve loopbaan stelt hij nu tentoon in binnen- en buitenland.

Raymond Vanlessen was, na een volledige loopbaan als leraar Klassieke talen en godsdienst aan het Sint-Lambertuscollege te Bilzen, pastoor in de kleine federatie Mopertingen-Rosmeer-Hees van december 1991 en in de parochiefederatie Bilzen-Oost van september 2001, telkens met woonplaats te Rosmeer. Sedert mei 2010 woont hij in het C.W.Z.C. De Shelter te Munsterbilzen en is nog dagelijks een actieve wandelaar met vooral belangstelling voor heemkunde en oog voor natuur.

René Daerden was leraar geschiedenis-Nederlands aan het Technisch Instituut St.-Jozef in Bilzen. Hij is onder meer lid van Alebi, de Adviesraad voor het leefmilieu in Bilzen, waar de idee voor de kapellenstudie ontstond, en medewerker van de Bilzerse Seniorendienst.