Forum

Louvigny

16/11/06 marlou roeleveld-de Ligt
Cor AlbertsMijn belangstelling voor orgels leidde me naar een mij onbekend orgel van een onbekende bouwer. Het was gebouwd in 1846 door Hendrik Louvigny voor de RK kerk in Posterholt.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010075398:mpeg21:p003
20/3/18
jeuVoor de blus- en reddingswerken op de Brugstraat werden inderdaad 2 zilveren medailles ("voor daden van zelfopoffering") uitgedeeld aan de Roermondenaars Louvigny en Janssen.
Voor diezelfde daad werden op dezelfde dag echter ook echte Bilzenaren gehuldigd:
"H. Louvigny, pianosteller,L. Vanhees, daglooner, A. Kreyns gendarme,
A. Lormans veldwachter, J. Janssen, blikslager, M.Wynants en P. Vannut, metzers,
A. Dewarlier, houtzager, H. Vandormael, grafmaker, alle te Bilsen".
8/8/10
jeuBij het doorpluizen van oude rapporten vonden we enkele interessante gegevens betreffende de nijverheden, welke tussen de aren 1850-1874 in onze provincie bestonden. 't Is wellicht niet van belang ontbloot, als kleine bijdrage tot de geschiedenis van Limburg, deze bijzonderheden hier mede te delen; zij geven een kijk op vroegere toestanden en laten toe een vergelijking te maken met het heden.

ORGELFABRIEKEN
In 1855 stichtte een zekere Hendrik Louvigny te Bilzen een orgelfabriek. 't Waren orgels met cylinders, dus waarschijnlijk draaiorgels, die er vervaardigd werden.'Daar het een gans nieuw bedrijf was, zag Louvigny zich verplicht zijn personeel zelf op te leiden. Zijn eerste bedoeling was geweest herstellingen uit te voeren en nieuwe aria's te steken op de cylinders der te repareren orgels. Maar weldra vervaardigde hij ook nieuwe speeltuigen vooral nadat hij, op 11 Augustus 1859, een brevet bekwam. Zijn uitvinding bestond erin verschillende tonen te doen voortbrengen door een enkel paviljoen van een gegeven instrument, als trombones,trompetten en andere in gebruik bij de orgels. Vandaar het voordeel het aantal paviljoenen te kunnen verminderen, het plaatsen der onmisbare te vergemakkelijken en 't vervaardigen van het orgel beterkoop te maken. Weldra kon de Bilzerse fabrikant concurreren tegen de orgelmakers van Parijs, zowel voor wat betreft de materiële afwerking als voor de juistheid en de schoonheid der gestoken muziek.
In 1860 maakte hij 20 orgels, waarvan de prijs van 400 tot 1200 fr. bedroeg. De fabriek deed goede zaken en zou meer geleverd hebben indien ze over een groter aantal bekwame werklieden had kunnen beschikken.
Louvigny zelf bezat uitgebreide muzikale kennis. In 1861 werden 26 nieuwe orgels vervaardigd,terwijl er 58 hersteld werden; in 1862 waren het 40 nieuwe en 63 herstelde; in 1863 44 nieuwe en 69 gerepareerde.Na 1868 wordt de fabriek niet meer vermeld. Te St-Truiden bestond in dezelfdejaren een fabriek van kerkorgels onder bestuur van J. A. Clerinx : een vijftiental werklieden werden er gebezigd. Op 12 Maart werd op naam van Clerinx een brevet geregistreerd voor uitvinding van een klep aan de luchtkist van het orgel. In 1860 waren 9 orgels in de maak; 4 werden geplaatst nl. te Vielsalm, Meldert, Alken en Loon.In 1861 waren 7 in de maak en 5 geleverd.

Bron: Belang van Limburg 20 06 1950 “Limburgse nijverheden in de vorige eeuw”
9/1/08
BilisiumDe Louvigny-story blijft intrigeren.
Zoals altijd weet Jeu Wijnen met verrassende vondsten voor de pinnen te komen. Ziehier wat hij in onze mailbox dropte: een kopie uit een uitgave "bulletin du musée de l'industrie" waarin op pagina 110:

"Au sieur Louvigny (H.), à Bilsen, un brevet d'invention, à prendre date le 20 juillet 1859, pour des perfectionnements dans la facture des orgues;


8/1/08
Marlou RoeleveldHallo Forumlezers,
Een jaar geleden stelde ik een vraag over Hendrik Louvigny en kreeg de nodige reacties. Met een vraag bleef ik zitten: Henri werd met een vijftal anderen een onderscheiding toegekend voor daden van moed en zelfopoffering, aldus Frans Maurissen op 17-11-2006. Ik heb naar Ministeries gemaild en in Staatscouranten gezocht maar niets gevonden. Totdat ik op de site van www.Roermond.nl een link vond naar de oude kranten van Roermond vanaf 1830 tot 1930. Daarin vond ik een verslag van 30 september 1857 waar bij gemeld werd dat 2 Roermondenaren een zilveren medaille ontvingen omdat ze in de nacht van 12 op 13 maart 1857 bij een brand in een bakkerij in Bilzen hadden voorkomen dat de brand zich verder in de straat zou uitbreiden.
Zo zie je maar weer; genealogie is een kwestie van wachten en geduld uitoefenen.
groet
marlou roeleveld
27/12/07
marlou roeleveld-de LigtHallo, ik ben weer terug, na een vakantie en storing in mijn computer. Hartelijk dank voor de gegevens en de foto van de Brugstraat. De familiegegevens heb ik rond 1980 alle in Roermond opgezocht; evengoed heel erg bedankt voor de reacties. Binnenkort ga ik navraag doen omtrent de koninklijke onderscheiding (zie hierboven in de 2e reactie). Tot zover. Een fijne jaarwisseling gewenst.29/12/06
Robrecht PendersOp 5 november 1819 werd in Roermond nog een dochter geboren van Frans Jozef Louvigny en Maria Agnes Peeters nl. Anna Maria Agnes
Frans Jozef Louvigny had waarschijnlijk nog een broer en twee zussen, nl Nicolaus , Maria en Maria-Josepha Louvigny. Dit is af te leiden uit volgende doopakten.
Op 13 november 1819 is een kind gedoopt Jan Mathias Geerckens en Maria Josepha Louvigny
Op 27 september 1792 is Anna Catharina Louvigny gedoopt dt.v Nicolaus en Anna Maria Brentjens
en op 1 oktober 1794 is Franciscus gedoopt zn/v Nicolaus en A.M.Brentjens
Een Maria Louvigny is getuige bij een der kinderen.
tot zo ver enkele gegevens
15/12/06
BilisiumHierbij een foto van de Brugstraat in de jaren '20.
Het witte huis met brede etalages aan de linker straatkant is huis nr.7. In de jaren '70 werd het samen met het naastliggende pand nr.9 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw.
Het huis waarin Hendrik Louvigny woonde was waarschijnlijk ook al ouder dan dit op de foto.

Brugstraat

12/12/06
Frans MaurissenOp of in de buurt van Brugstraat 7 zijn geen gebouwen uit die tijd bewaard gebleven...12/12/06
marlou roeleveld-de LigtJa, Frans Louvigny is inderdaad de vader van Henri. Frans had nog een zoon uit zijn 1e huwelijk, nl. Leopold, die ook orgelbouwer was. Leopolds zoon Frans was opnieuw orgelbouwer, deze Frans was de vader van mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder had maar 1 broertje dat slechts 1 jaar werd. Frans sr. had in zijn 2e huwelijk nog een zoon Leopold, die ook weer orgelbouwer was. Deze Leo overleed net als zijn halfbroer Henri kinderloos. De naam Louvigny is in Nederlands Limburg uitgestorven.10/12/06
Robrecht Pendersverwant ipv verwand7/12/06
Penders RobrechtMet betrekking tot de orgelbouwers-familie Louvigny uit Roermond zie internet www.orgelsite.nl
Hier wordt een Frans Louvigne vermeld die in1851 in de Caroluskapel te Roemond een orgel heeft gebouwd geïnspireerd op een Le Picard-orgel dat toen in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal stond. Is hij mischien verwand met Hendrik Louvigny van Bilzen . Broer of vader?
7/12/06
marlou roeleveld-de LigtSorry, ik bedoel uiteraard Brugstraat 74/12/06
marlou roeleveld-de LigtAls aanvulling op eerdere informatie kan ik melden dat Louvigny tot zijn dood in jan.1881 gewoond heeft op het adres: Brugstraat, nr. 7 te Bilzen. In het bevolkingsregister van de gemeente is niet te achtgerhalen wanneer Henri Louvigny zich te Bilzen heeft gevestigd en waar vandaan hij kwam.
Kan ik achterhalen of er nog een gebouw op de Brugstraat 9 bestaat uit die tijd?
4/12/06
marlou roeleveld-de LigtIk zal vermelden hetgeen ik weet over de Bilzense aktiviteiten van Hendrik Louvigny.
Naast zijn jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan het Brammertzorgel van de St.Mauritiuskerk in 1855, 1856, 1858, 1859 en 1860, en een reparatie aan "den baldaquin" van die kerk hebben we vermeldingen van Louvigny's atelier door het provinciebestuur van Belgisch Limburg in de jaren 1863 (Par.13, pag.105), 1864 (Par.12, pag.87), 1866 en 1867 (Par.10,pag. 142. Men vermeldt dat de "fabrique d'orgues a Cylindre du sieur Louvigny" telkens als zeer "prospere" , "tres bien" en "satisfaisante" worden beoordeeld.
Van mijn kant ben ik natuurlijk zeer beniewd naar de "daden van moed en zelfopoffering" waarover de heer Frans Maurissen melding maakt..
27/11/06
bilisiumDit verhaal heeft ons natuurlijk erg nieuwsgierig gemaakt, maar meer dan wat hierboven te lezen staat vinden we niet terug.

Misschien heeft mevrouw Roeleveld-de Ligt zelf nog meer informatie die ons op een spoor kan zetten?
26/11/06
marlou roeleveld-de LigtTevreden? Dik tevreden, Rik en Frans. Door jullie reacties ben ik weer een stukje verder gekomen met Hendrik Louvigny. Zeer erg bedankt.26/11/06
frans maurissenNeen, Louvigny was niet betrokken bij de oprichting van de Fanfare. Die oprichting was trouwens al enkele jaren eerder in gang gezet. Louvigny is waarschijnlijk naar Bilzen gekomen op aandringen van P.J. E(rnest) Lambrechts, burgemeester en stichter van de Fanfare.

Ook nog gevonden dat Hendrik Louvigny overleed in Bilzen, ongehuwd, op 6 januari 1881, in de leeftijd van 63 jaar. In de overlijdensakte wordt hij "orgelmaker" genoemd. Zijn overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door Alphonse Nus, "zangmeester"....

Dat is alles wat ik jullie kan vertellen over de figuur van Hendrik Louvigny. Tevreden?...
18/11/06
rik"orkestmeester van de Koninklijke Fanfare en dit sinds 1856"
De fanfare werd precies opgericht in 1856. Heeft Louvigny hier meer mee te maken?
18/11/06
frans maurissenBij het doornemen van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van Bilzen tijdens de 19de eeuw, vond ik het verslag van een bijzondere vergadering van 1 november 1857. Samen met nog een vijftal andere Bilzenaren werd Henri Louvigny in het stadhuis ontvangen waar officieel werd medegedeeld dat bij Koninklijk Besluit een onderscheiding werd toegekend voor "daden van moed en zelfopoffering". Verdere details ontbreken. Louvigny wordt in het verslag vermeld als "pianomaker" ('facteur de pianos'). Dit zit natuurlijk in dezelfde hoek als "orgelmaker" ( of verkondig ik hier een muzikale ketterij??). Ook interessant om weten is dat tijdens de plechtigheid de Fanfare van Bilzen een aubade bracht op het marktplein. Louvigny was immers orkestmeester van de Koninklijke Fanfare en dit sinds 1856.

Waar precies in Bilzen Louvigny woonde en werkte, heb ik nog niet kunnen achterhalen.
17/11/06
rikUit het archivalisch onderzoek bij de historische studie die opgemaakt werd voor de restauratie van het orgel van de St.-Mauritiuskerk blijkt dat dit vanaf 1856 inderdaad onderhouden werd door de Bilzerse orgelbouwer Lauvigny. In het Kerkelijk Archief dat zich in het Rijksarchief Hasselt bevindt, zijn rekeningen terug te vinden voor reparaties en het stemmen van het orgel door Lauvigny (of Louvigny).
In de verslagen die het provinciebestuur in de 19de eeuw opstelde over de economische activiteiten in Limburg, staat te lezen dat Louvigny in de zestiger jaren te Bilzen een belangrijk atelier van draaiorgels leidde.
Waar zich dit atelier precies bevond en hoe lang het bestaan heeft werd in deze studie niet nagegaan.
17/11/06

Nieuwe reactie plaatsen

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: