Forum

"de groeve baeë"

31/3/06 maurits engelen
Patrick SlechtenIk blijf het houden op een volksetymologische vervorming van "ten grave bidden". De persoon (een vrouw, meestal) die de buren kwam uitnodigen voor de gebedswake zei iets in de trant van:
"Ich koëm de groêve baeë vér X wo tenaach gestérve ès."
Enfin, dat is wat ik van mijn zegspersoon heb onthouden. Het komt mij voor dat de oorspronkelijke betekenis van "ten grave bidden" is verschoven naar "kond doen van iemands overlijden en uitnodigen voor gebedswake en begrafenis". Door de opkomst van de doodsbrief is dit gebruik in eh... onbruik geraakt.
28/12/06
Robrecht PendersJ.Verdam in zijn Middelnederlands handwoordenboek geeft bij "groeve" naast vore, geul, sloot, greppel; ook graf; en begrafenis. Dit zou dan kunnen verklaard worden als "bidden vóór de begrafenis'7/4/06

Nieuwe reactie plaatsen

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: