Forum

"de groeve baeë"

31/3/06 maurits engelen
Patrick SlechtenPatrick en ich zin on 't stechele, nie dat ve kweddele hèbbe, mer doë ès iet nie duidelek.

Deed er zich vroeger in een buurt, een straat, een sterfgeval voor, ging men (gewoonlijk twee brave buurvrouwen) "de groeve baeë". Om de geburen op de hoogte te brengen van het overlijden, en van de afgesproken tijdstippen, om, op de avonden tussen overlijden en begrafenis in, samen te bidden voor de afgestorvene.
Van waar nu die uitdrukking "de GROEVE baeë" . Wat was die "Groeve"? Was dat het gebruik zelf? Was dat een verbastering, een dialectvorm van een andere term? Was dat als "de metten, de vespers, de quatertemper" aan het kerklatijn ontleend? Of betekende dat -heel cru- dat het graf, de groef, al gegraven was? Of ? Of? En hoe was de benaming van het gebruik in het omliggende ?

't Is duister en droef, maar QUID?
28/12/06
Robrecht PendersPatrick en ich zin on 't stechele, nie dat ve kweddele hèbbe, mer doë ès iet nie duidelek.

Deed er zich vroeger in een buurt, een straat, een sterfgeval voor, ging men (gewoonlijk twee brave buurvrouwen) "de groeve baeë". Om de geburen op de hoogte te brengen van het overlijden, en van de afgesproken tijdstippen, om, op de avonden tussen overlijden en begrafenis in, samen te bidden voor de afgestorvene.
Van waar nu die uitdrukking "de GROEVE baeë" . Wat was die "Groeve"? Was dat het gebruik zelf? Was dat een verbastering, een dialectvorm van een andere term? Was dat als "de metten, de vespers, de quatertemper" aan het kerklatijn ontleend? Of betekende dat -heel cru- dat het graf, de groef, al gegraven was? Of ? Of? En hoe was de benaming van het gebruik in het omliggende ?

't Is duister en droef, maar QUID?
7/4/06

Nieuwe reactie plaatsen

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: