Forum

Heiles

10/1/06 Marylise Schoenmakers
Raymond BraunsDe traditie van het heilen in Schoonbeek en Beverst is eind jaren vijftig, begin jaren zestig denk ik, een stille dood gestorven. Als kind heb ik het nog geweten en ben ik zelf een enkele keer mee gaan "heilen". Wat mij vooral is bijgebleven is dat wij op het kasteel lekkere ronde koekjes met een gekleurde glazuurlaag erop kregen uit een blikken doos à la Delacre.
Wijlen Jos Vols, heeft in het tijdschrift Limburg jrg V (1923-1924) op blz 131 en 132 het liedje neergeschreven dat onder ander in Beverst en Schoonbeek gezongen werd.
Toevalig heb ik ook van hem onlangs in het "Digitaal Archief" van Het Belang van Limburg een artikel gevonden over het "heilen" in Beverst en Schoonbeek. Dit artikeltje heeft hij gepubliceerd in de krant van zondag 1 januari 1939 op de pagina met het "Provincienieuws".
21/3/07
JeuHeiles hit èn Minster "helen" (ww) of "heles"(subst.)
Ich höb ee joar of draai trèg 'nen ertikel triëver gemok
èn Tesi (p.185/nr.6 2002).Doa stoan oog fotos bij en gedigskes.
11/5/06
Patrick SlechtenGeen idee waar dit "hot" vandaan komt. Moeten we misschien maar eens opzoeken.
Er zullen beslist nog wel Bilzenaren zijn die dit woord kennen. Enfin, dat hoop ik toch: ik heb dit thuis vaak horen gebruiken:

Ich gon nog mêr 'n hot sloppe
(zei iemand die 's middags wat ging "noênsloppe")
Zo ook:
Ich moet nog 'n deel doên/nen hoop strijke
Zulle ve ne pot teisse?
Zooste ni e bitsje laeze (èn plak van tv te kieke)?
'n heil stèk loope, 'n traed gons
'n maul kalle
ne sloek, e glaeske drènke
ne pot (?) vaechte (waaj zègge vae wier "een robbertje vechten"?)
e stèkske vraaje ...

Telkens deeltjes van een groter geheel.

Doet enigszins denken aan:
'n hampel kermêlle, 'n êlver katte, e sjeitsje sjaovelinge, 'n kaar kal (woëg nog geene kilau) ...
4/5/06
maurits.engelenWaarom niet van "aajle", "ijlen" in 't A.N.?

'n Ander vraagje: wat is een "hot" ? Zie 25/04. In groepseks zal het er zo wel aan toe gaan, maar ik ken het woord niet in de gesuggereerde betekenis van het A.N. "dutje"
26/4/06
maurits engelenWaaj ter te lang op het "drènkes"
wor blijve hange, kriëg ter "groemeles" noë z'n ouere, en lange lèste wor het wir "joenkes".

Er zijn er ettelijke te vinden.
22/3/06
Patrick SlechtenNiemand die dit woord of dit gebruik hier blijkt te kennen, ook niet bij de Raad van Wijzen - zo bleek op onze laatste vergadering.
Ik vermoed dat het hier gaat om een genitiefvorm van het werkwoord "heile" (= "huilen"?). Zoiets als "zingens", dus, maar dan wat volkser uitgedrukt. Deze verouderde vorm, die wij in het Bilzers ook kennen (grabbeles, kraudwèswaajes, braudwaajes - vgl. ook Ned. hommeles), drukt een herhaalde handeling uit, of de gebruikelijkheid van een handeling.
Kent iemand nog voorbeelden van deze genitiefvorm?
7/3/06

Nieuwe reactie plaatsen

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: