Forum

Kleine kermis

19/2/08 Patrick Slechten
maurits engelen"Groute Kérmes : d'n eiste zondeg van oktauber" ? Jus
"Kleen Kérmes : de zondeg noë Sakremensdaog! En dae op zennen toer hink vas on d'n heile santeboetik". Lot dich dat van ne kérrekpilaeer gezaag zin.
Mer tougegaeve, (waaj Patrick suggeriërt), "stedelijk"zoo men doë gerès postmodern on doore knutsele.

21/2/08
frans maurissenKlop dat ammel wol?! Ich mein te wiëte dat kérmes èn Bilzen gehaage wiëdt op de lèste zondeg van juni ên d'n eiste zondeg van oktauber. Wennei Poëse, Pènksteren ên d'n heile santeboetik vilt hèt doë toch niks mèt te maoke. Of héb ich het verkeird vér...??...21/2/08
Ward RoofthooftMaurits,
Je vermeldt Meester Vorstenbosch in je commentaar op de datum van de kleine kermis.
Ik mag Churchill parafraseren: "Zelden in de geschiedenis van Bilzen hebben zovelen zoveel te danken gehad aan zo weinigen". Voor mij en voor velen van mijn generatie zijn Broeder Majoor en Meester Vorstenbosch bij die weinigen. Broeder Majoor leerde ons zingen. Meester Vorstenbosch leerde ons weten. Broeder Majoor heeft reeds zijn verdiende plaats ingenomen bij de Bilzerse markante figuren. Meester Vorstenbosch is nog bij ons. Voor mijn part mag hij op een zonnige zondag in mei eens in een open Rolls Royce in tickertape parade van de Hasseltse poort naar de markt gereden worden. Tenzij er een "feestoloog" is die nog een beter ideee heeft.
19/2/08
maurits engelen"Kleen Kérmes" wordt gehouden op de zondag na Sacramentsdag.
Sacramentsdag valt de tweede donderdag na Pinksteren.
Pinksteren valt zeven weken na Pasen; op zondag, de vijftigste dag erna.
Pasen valt op de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente. ("Pas in de achtste eeuw kwamen er algemene regels, gebaseerd op hetgeen in het jaar 325 op het Concilie van Nicea was voorgesteld." Meer details op www.astro.oma.be)
"'t hink allemoêl aof van de moën."
Meester Vorstenbosch leerde ons destijds de Paasdatum voor een gegeven jaar te berekenen. Wie dat te lastig was kreeg de opdracht de Kerstdatum te berekenen.
19/2/08
Patrick SlechtenIn onze agenda zie ik dat de kleine kermis (KK) in Bilzen dit jaar op 25 mei wordt gehouden. Dat lijkt me bijzonder vroeg. Viel KK vroeger niet altijd op de tweede zondag van juni? Of wisselde dat, afhankelijk van de stand van de maan en naargelang de voorjaarsfeesten (Pasen, Pinksteren, sacramentsdag ...)?
Ik hoop alleen niet dat KK ingevolge atletiek- of andere evenementen zijn vaste kalenderstek is kwijtgeraakt!?
19/2/08

Nieuwe reactie plaatsen

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: