wiëd mèt vliëgel

CitaatOrigineelAuteur
'n Zaok slaech benieme mok de mizire van dize wrd alleen mr grutter.Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde.Albert Camus
Alle poletik wo de woerd nie vr ooge ht, s krimeneiletig.Toute politique qui n'est pas qute de vrit est criminelle.Simone Weil
Alleen ne middelmotige mins s altijd op ze bste.Only a mediocre person is always at his best.William Somerset Maugham
As e lich autgeet, s het e pak doenk'ler dan as het nauts hao gesjine.It's so much darker when a light goes out than it would have been if it had never shone.
John Steinbeck
Van al de minse wo niks te zgge hbbe, zin daaj wo dat zwijgentrre don de faajnste.Von den vielen, die nichts zu sagen haben, sind diejenigen, die dies stillschweigend erledigen, die angenehmsten.Hans Krailsheimer
Hiemels wor het te wirston on me zondig begaere. Mr at ich mich dan ael lot gon, wor 't plezier braa god te vertaere.Himmlisch wars, wenn ich bezwang Meine sndige Begier, Aber wenns mir nicht gelang, Hatt ich doch ein gro Plsier.Heinrich Heine
De rapste menier vr 'n vroo te leire knne, s mt hr kemisses te gon don.The quickest way to know a woman is to go shopping with her.Marcelene Cox
Liefde s waaj majenaes: as het dich mislk, goj het op de mshoop n begin opnr.El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, hay que tirarlo y empezar otro nuevo.Enrique Jardiel Poncela
Manne zin waaj bijztstifkes wo grooze.Men are like portable heaters that snore.Rita Rudner
Liefde s waaj 'n bloem: lot ze wasse.Love is like a flower youve got to let it grow.John Lennon