Publicaties

Hoe bestellen

Bilisium, het tijdschrift

  Binnenland Buitenland
Abonnement € 25,00 € 35,00
Steunabonnement € 35,00 € 45,00
Ereleden € 50,00 € 60,00

Abonnementsprijzen zijn inclusief verzending 'onder omslag'.

Losse nummers: afgehaald in ons lokaal: € 3,50 per stuk; verzonden onder omslag: plus € 2,31 per zending van maximum 3 nummers.
Oude jaargangen zijn ook ingebonden te verkrijgen voor de prijs van € 55,- per 2 jaar (12 nummers).

Te storten op onderstaand rekeningnummer ten name van 'Bilisium vzw Bilzen':

BBAN: 452-7082191-41
IBAN: BE88 4527 0821 9141
BIC: KREDBEBB

Andere publicaties

Het betreffende bedrag, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten, is te storten op bovenstaand rekeningnummer ten name van 'Bilisium vzw Bilzen' met vermelding van de besteltitel.

Jaargangen laten inbinden

Hebt u nog jaargangen van Bilisium los liggen en wilt u die laten inbinden? Dat kan!

U kunt zich aansluiten bij de tweejaarlijkse groepsbestelling van Bilisium bij de vzw Bewel in Diepenbeek (beschutte werkplaats).
Breng uw in te binden jaargangen, bv. per bundel van 2 jaargangen, vóór eind april binnen op zondagochtend in ons lokaal en geef voor elke bundel aan welke omslag en opdruk u wilt. U betaalt dan bij ontvangst. De prijs bedraagt zo’n 25 euro per bundel (prijs onder voorbehoud).